Borgerbudgetter

Kære foreninger i Faaborg

 

Vi har afholdt opstartsmøder vedr. borgerbudget 2017. Det var et åbent opstartsmøde, hvor alle kunne deltage og komme med deres input. På mødet blev det besluttet, at der ikke skulle nedsættes én arbejdsgruppe. Derimod modtager alle lokalområder en invitation til at afholde borgerbudget i deres lokalområde. Vi vil derfor høre om jeres forening kunne tænke sig at stå for afviklingen, og blive en del af arbejdsgruppen, for borgerbudget 2017 i Faaborg. Er svaret ja, skal I møde op på rådhuset i Faaborg onsdag d. 2 aug. kl. 17.00 – 18.30. Her vil vi kort fortælle om processen for borgerbudget 2017 og derefter arbejder arbejdsgruppen videre.

Der er ni lokalområder i Faaborgegnen og derfor er der 19.032 kr. til hvert lokalområde.

 

Hvad betyder det at være arbejdsgruppe?

 

Det betyder, at I står for processen så borgerbudget kan blive gennemført i jeres lokalområde. I år er der to politiske krav til processen:

  1. projekterne skal understøtte egnsprofilen for egnen
  2. Projekterne skal findes ved en afstemning blandt borgerne

 

Vi har, med vedhæftede fil, forsøgt at skitsere processen og dermed de etaper, der vil være ved at gennemføre borgerbudget 2017.

 

Der er mange der efterhånden ved en helt del om borgerbudget og hvordan en proces som den skal afvikles. Men hvis I alligevel skulle sidde og brænde inde med et par spørgsmål, er I mere end velkomne til at ringe til enten Jens Peter Jacobsen, Anna Hellesøe eller Thomas Røddik Konradsen.

 

Der er dog et par opmærksomhedspunkter.

 

  • Pengene er kommunale, så kommunalfuldmagten gælder, fx må pengene ikke bruges på virksomheder. I indgår i en dialog med os om jeres kriterier, så vi holder os inden for kommunalfuldmagtens rammer.
  • Det er kommunen, der administrerer pengene. Den del af processen behøves i altså ikke stå for.
  • Afstemningen kan forgå på mange forskellige måder. Det eneste kriterie er, at afstemningen skal være tilgængelig og åben for en bred befolkningsgruppe.
  • Lokalrådene afgør selv, hvor mange penge de vil bruge på processen ud af den samlede tildelte sum.
  • Afstemningen skal være afsluttet senest med udgangen af december 2017.
  • Det er op til lokalrådene selv at beslutte, om de vil gå sammen med andre lokalråd om at gennemføre processen.

 

Det er vigtigt at understrege, at foreningerne  ikke selv kan beslutte, hvad pengene skal bruges til. Midlerne fordeles efter en afstemning blandt borgerne i jeres lokalområde.

 

I må meget gerne melde tilbage om I agter at deltage til arbejdsgruppemødet d. 2 aug.

Thomas Røddik Konradsen

Strategisk udviklingskonsulent