Borgerbudget 2016

REVIDERET PROJEKTBESKRIVELSE incl. Budget vedr. BorgerBudget 2016

Pengene fra Borgerbudget 2016 skal anvendes til en forundersøgelse af mulighederne for at etablere små varmeforsyningsanlæg med brug af havvand og varmepumpesystemer til mindre bysamfund i f.eks. FMK.

(Projekt ”Sænk Havtemperaturen”).

1. Studieture til Green Water projektet i Hardeshøj på Als og/eller Augustenborg Fjernvarme hvor 4 personer deltager. Formålet med turen er at optage 7 korte film:

Lydklip/Film 1: ”Salgspræsentation” af anlægget f.eks ”let betjening” og anlæggets økonomi vs. andre alternative energikilder, sol og vind. Opstart og nedlukning. Sommer kontra vinter.

Lydklip/Film 2: Skal beskrive hvilke dele anlægget i store træk består af. Kan man udvide anlægget trinvis?

Lydklip/Film 3: Kræver anlægget værkstedsfaciliteter? Hvor meget service kræver anlægget? Skal der være tilknyttet serviceteknikere: EL, VVS, smed, frømand?

Lydklip/Film 4: Skal der være et reservedelslager? Hvor stort? Hvilke dele skal være tilstede? Hvad gør man ved driftsstop?

Lydklip/Film 5: Kan man slutte anlægget til fjernvarmenettet?

Lydklip/Film 6: Hvor meget fylder anlægget i Hardeshøj, der kan forsyne ca. 10 boliger med varme? Hvordan tages varmen fra havvand ind i anlægget? Er der problemer her, der kan give driftsstop? Hvem kan beregne, hvad der vil ske med havtemperaturen i f.eks. Faaborg fjord.

Lydklip/Film 7: Hvad består anlægget af ned til mindste detalje?

Pris for 4 rejser kr. 4.084

2. Videokonferencer om emnet: etablering af varmepumpesystemer til mindre bysamfund som ovenfor nævnt.

Hvem skal deltage?

– kommunale miljøarbejdere og politikere, såvel kommunale, regionale samt landspolitikere. Eksperter og brugere.

Hvad skal drøftes?

Konferenceoplæg udarbejdes i samarbejde med Hardeshøj og/eller Augustenborg Fjernvamre, der bl.a. har ekspertisen fra 2 forsøgsanlæg.

Hvorfor?

Faaborg Lokalråd er i den undersøgende fase i forhold til projektet ”sænk havtemperaturen”. Mange data skal indsamles, før vi evt. går videre til pilotprojekter.

Pris: leje af virtuelt møderum til 30 deltagere i 11 mdr. kr. 13.612.(udlejeren Informationsteknik/Videoxio prøveopstiller og instruerer i brugen af systemet gratis i 1 mdr.)

3. Hjemmeside dvs domæne og hotelleje hvor alle væsentlige data samles

Pris: kr. 270

4. Trådløs mikrofon der er nødvendig for at opnå tilstrækkelig kvalitet i interviewene.

Pris kr. 3.500

5. Batterioplader til kamera, er nødvendig for ikke løbe tør for strøm under optagelser og interviews

Pris kr. 409

Pris i alt, alle priser er incl. moms:

4.084 + 13. 612 + 270 + 3.500 + 409 = kr. 21.875, uforudsete udgifter kr. 2.125.

Totalt kr. 24.000

14-11-16

Ansøgning til Borgerbudget 2016

Faaborg Lokalråd ansøger hermed om 40.788 kroner i støtte til igangsætning af 5 projekter som skønnes at kunne give 513 arbejdspladser og flere nye virksomheder i løbet af de næste 20 år.

De 5 projekter har fået arbejdstitlerne:
– “Sænk Havtemperaturen” (udnytte den store mængde energi der er i havet v.h.a. varmepumper) giver 500 arbejdspladser
Videokonferencer giver 2 arbejdspladser
Alzheimers sygdom giver 5 arbejdspladser
Den nye sunde Faaborg Leverpostej giver 3 arbejdspladser
Salg og support giver 3 arbejdspladser
– 513 arbejdspladser i alt til Faaborg egnen inden 2036

Alle projekterne bidrager med at øge borgertilfredsheden, brandingen og bosætningen på Faaborg Egnen, nye arbejdspladser skaber grobund for ny optimisme.
Der skal mange personer til at løfte disse projekter, hvis der skal ske noget i en fart. Ud over Faaborg Lokalråds bestyrelse har 4 personer meldt sig som frivillige på ganske kort tid.

Sidst i januar 2017 vil vi arrangere vores første videokonference, hvor 30 deltagere (forskere, brugere, politikere og embedsmænd) samtidig kan deltage i konferencen vedr. projektet “sænk havtemperaturen”. Tanken er, at deltagerne på baggrund af oplæg fra eksperter skal debattere fire emner relateret til projektet via pc, tablet eller smartphone. Den endelige dagsorden foreligger endnu ikke, men emnerne vi ønsker debatteret er:
1. sænkes havtemperaturen
2 økonomisk sammenligning af de alternative energiformer,
3. hvilke arbejdspladser kan udvindelse af energien i havet v.h.a. varmepumper kaste af sig i Faaborg

Informationsteknik Scandinavia A/S stiller videokonferencesystemet gratis til rådighed i en måned, det samme gør Videxio. Videxio’s udstyr, giver optimal mulighed for at lyd og billede ikke hakker.
FORMÅL MED KONFERENCEN: at deltagerne ved en masse mere om varmepumpesystemer desuden får Faaborg og byens muligheder opmærksomhed.

1. Videokonference
Konferencen vedr. “Sænk Havtemperaturen” bliver således vores første erfaring med videokonferencer samt de systemer, der er nødvendige hertil. Tanken er, at vi efter konferencen lejer udstyret et år af Informationsteknik Scandinavia A/S. Det koster 990,- kroner pr. måned ex moms. Hertil kommer et beløb til Videxio. Vi vil tilbyde at leje det ud til virksomheder, der kan have gavn af at afholde videokonferencer og vi vil levere personale, der kan betjene udstyret. Med tiden skal projektet kører videre i et selvstændigt firma med 2 ansatte.
Vi ønsker også at kunne tage videokonferencesystemet med i et forsamlingshus, dertil skal bruges projektor, lærred på stativ og mobil internetforbindelse.
Vi ønsker at kunne optage møderne og vil derfor forbedre vores kamerasystem med en ekstra trådløs mikrofon, en batterioplader og opdatere vores videoredigeringsprogram. Det er også nødvendigt at anskaffe en ekstra hardisk.

2. Videokonference
Vi har endnu en videokonference i støbeskeen, den drejer sig om Alzheimers Sygdom. Det er en sygdom der berører mange. Mary Newport MD har siden 2008 skrevet artikler samt en bog. Desuden optræder hun i en lang række videoer vedr. Alzheimers sygdom. Hun beskriver, hvordan hun på få uger med kocos olie fik Steve Newport til at få et helt nyt livsindhold. Det budskab vil vi gerne være med til at sprede til flest muligt.

Den nye sunde Faaborg Leverpostej
Den nye sunde Faaborg Leverpostej synes allerede at skabe interesse. Smørrebrødscafeen meldt ud at de vil deltage i udviklingen af en sundere leverpostej. De vil også gerne producere og sælge den. Folk melder sig ind i gruppen på Facebook. Vi skal så bruge et smagspanel. Det her projekt henvender sig til alle, der spiser leverpostej. Lars Helmark har sagt ja til at være tovholder på projektet.

Salg og support
Det hele skal koordineres i projektet Salg og Support.
Der skal udarbejdes en række brochurer i stil med den vedhæftede fil 513.docx, der beskriver jobskabelsen af 513 arbejdspladser på Faaborg egnen én brochure for hver af de 5 projekter.

Vi vil markedsføre os på Faaborg Lokalråds hjemmeside 5600Faaborg.dk, her er der oprettet en del sider, der er helt i tråd med projekterne. Disse sider spiller sammen med de sociale medier. Der er oprettet Facebook grupper, der matcher hjemmesiden. På YouTube findes adskillige film, der viser Faaborg Lokalråds sociale engagement.

Budget er vedhæftet