Borgerbudget 2018 for Faaborg

Referat fra mødet i styregruppen vedr. borgerbudget på Horne Skole
den13 juni kl. 19.00.

Tilstede:
Connie og Halvdor, V. Åby, Niels Peter Ellegård, Håstrup, Susanne Jervelund, Svanninge, Palle Pedersen, Faaborg, Mette Abrahamsen, Korinth, Lis Kjeldgaard og Elna Johansen, Horne.

Dagsorden
1)Valg af formand for styregruppen Borgerbudget Faaborg egnen
Connie Hede valgt som formand.

2) valg af sekretær
Elna Johansen valgt som sekretær-

3) tilrettelægning af forløbet Borgerbudget 2018
Der er flertalt for at fordele beløbet der er til Faaborgegnen ud til de enkelte sogne/lokalråd. Der skal i hver område nedsættes en arbejdsgruppe.
Hvis nogle områder kan blive enige om at gå sammen om et eller flere projekter, er det frit for dem at gøre det, med det beløb de hver især har.
Eks.: Horne land og Svanninge har et fællesprojekt, som de går sammen om. Det betyder at borgerne i de 2 områder skal have mulighed for at stemme på projektet på ligefod med de lokale projekter.
Det blev besluttet at projekter skal være indsendt senest 1. okt.

Afstemningsmetode og tidspunkt:
Det blev besluttet at afstemningen skal foregå sammen dag/samme periode i Faaborgegnen:
Vi ser frem til at kommunen stiller et elektronisk afstemningsværktøj til rådighed.
Det blev besluttet at man kan stemme fra man er fyldt 15 år.

Annoncering:
Det blev besluttet at sætte en fælles annonce i ugeavisen i uge 31 elelr 32, hvor der informeres om, at der kan indsendes ansøgninger til borgerbudgettet. Niels Peter tager kontakt til Thomas vedr. annoncering. I annoncen skal der en kontaktpersen for hvert område, som ansøgninger kan sendes til. Hvis formanden ikke modtager anden besked, er det den person der sidder i styregruppen for området, der er kontaktperson for området.

4) eventuelt
Niels Peter orienterede om at han har fået en henvendelse fra Ungerådet, der gerne vil med i styregruppen. Henvendelsen er kommet efter at fristen for at melde personer ind til styregruppen var overskredet.
Der er enighed om, at Ungerådet ikke kan få en plads i styregruppen, men de er velkommen til at deltage i de lokale arbejdsgrupper, der hvor de bor, og de kan søge til projekter på ligefod med alle andre. Listen over ungerådet findes på FMK hjemmeside.

Næste møde i styregruppen er den 8. august kl. 19.00 på Præstegårdsvej 12 i Vester Åby, som er et åbent møde, hvor alle kan deltage. Det er et opstartsmøde vedr. indkaldelse af projekter.

Referant
Elna Johansen

Styregruppen består af følgende:

Connie Hede Bøgebjerg Lokalråd
Pusser Hansen svanninge Millinge Faldsled Lokalråd
Svend Lund Faaborg Lokalråd
Mette Abrahamsen Korinth Ø.
Peter Larsen V.Hæsinge Udviklingsråd
Niels Peter Ellegaard Haastrup Udviklingsråd
Elna johansen Hornelands Lokalråd