Joan Andreasen søger til Direktørboligen

Ansøgning til Borgerbudget 2018
Fra aktionsgruppen: “Direktørboligen” Faaborg

Til
Styregruppen, Faaborg.

Vi er en gruppe på 9 personer, der udgør en aktionsgruppe i forbindelse med en anvendelse af Direktørboligen på slagterigrunden, – eventuelt anden lokalitet – til aktivitetshus for voksne borgere i byen.

Vi søger 30.000,- gerne mere til hjælp til påbegyndelse af nødtørftig renovering af de indre lokaler, sammen med en bedring af tilgængeligheden til bygningen fra bagtrappen.
Projektets styregruppe eller lignende påregnes nedsat.
D. 11/9 havde Lisbeth Sommerlund indkaldt interesserede til en rundvisning, hvor også Helle Vibeke Carstensen, og Hasse Winther deltog sammen med adskillige interesserede. Mødet kom i stand på baggrund af en ansøgning om et aktivitetshus for voksne borgere i byen indsendt af Joan E. Andreasen. Se vedlagte bilag med ansøgning, fotos, tegninger og referater.
Endnu et møde fandt sted 20/9, hvor Klement Bornebusch og Svend Lund opmålte, tegnede og fotograferede alle rum og etager med trapper. Der er herefter oprettet en offentlig facebook gruppe, Direktørboligen der besøges af mange interesserede, som også ønsker at deltage.
Pva/ aktionsgruppen
Joan E. Andreasen, koordinator