Køreplan for BB 2017

Step1- Faaborg Lokalråd indkalder samarbejdspartnere via pressen og de sociale medier

Step2 – Indkalde projekter

Step3 – FMK godkender projekterne (kommunalfuldmagten)

Step4 – Afstemningsprocedure

Step5 – Vinderne offentliggøres