Midlertidige parkeringspladser i Faaborg

Den gamle busholdeplads i Faaborg er nu fortid.
Sommeren står lige for døren og masser af gæster og turister vil strømme til byen.
Der vil være adskillige store arrangementer i byen sommeren over – startende med Kulturnatten fredag 14. juni, Open By Night 19. juli, Fyn Rundt for Bevaringsværdige Sejlskibe fredag 26. juli samt anløb af krydstogtskib primo august. Vi har godt nok den store P-plads ved Chr.D. IX Vej, men denne skal jo betjene Faaborgs indbyggere, forretningsdrivende og disses kunder, gæster til øerne, Helios samt ikke mindst vore gæster og turister. Samtidig er der forsvundet adskillige P-pladser i forbindelse med de nye busholdepladser både ved Lidl og Helios.
Det vil derfor være oplagt at indrette den gamle busholdeplads som midlertidig P-plads – asfalten er der jo i forvejen, den mangler kun opstregning. Tilfredse gæster er både godt for byen, de forretningsdrivende samt kommunen.
Jeg forventer, at det tager noget tid – måske år – inden man beslutter, hvad området ellers skal anvendes til.
En anden ting er den manglende info vedr. P-pladser i Faaborg by.
Jeg håber på hurtig handling selv om det er i den 11. time.

Palle Petersen
Klerkegade 3
5600 Faaborg

Lars Tribler klipper guldsnoren

Indvielse Jomfrulågen 30. maj 2015.

”Jomfrulågen” finere navn kan en smøge vel ikke have – men trods dette smukke navn, har den alle dage haft et hårdt og trist liv.

Jomfrulågen er en af byens ældste gader, her boede de fattigste af byens indbyggere såsom natmændene, rakkerne og de prostituerede, som tidligere blev benævnt jomfruer.
Strædet hed for over 500 år siden Jomfrustræde, men i sådanne stræder har det med at opstå en form for ”gennemtræk” og handelsvare blev smuglet op gennem Jomfrustræde og ikke gennem byporten, hvor der skulle betales afgift. Sidst i 1600-tallet blev der derfor sat en låge op i strædet for at sætte en stopper for smugleriet, og siden blev gaden kaldt Jomfrulågen.

Jomfrulågen ligger jo ellers lige i smørhullet, i den ene ende direkte kig til øhavet, i midten Adelgade med sine smukke gamle huse og i den anden ende porten til Byskolen der i dag er blevet istandsat til et smukt og kreativt ungdomskulturhus.

Der imellem ligger den så vores lille ”øjebæ” De senere år har kunstnertræffet brugt den til kunstmarked, og straks opstår der en skøn stemning ala mini Montmatre hvor folk strømmer til for at se, handle og lytte, desværre vare dette jo kun få dage, og straks efter falder Jomfrulågen tilbage til den føromtalte ”øjebæ.

I FMK har vi mange både aktive og kreative Lokalråd, og her i Faaborg by har vi Faaborg Lokalråd. Dette forfald blev også for meget for Faaborg Lokalråd, og i samarbejde med gode sponsere og kreative folk blev en moderniseringsproces sat i gang. Nu er 1. etape færdig og jeg vil citere en af kunstnerne bag:
” Jeg har med dekorationerne forsøgt at lade historien skinne igennem, da vi ser
underliggende lag ,- og hvor skønne de er – i en modernistisk ramme.
”Modernistiske ramme er en lidt sjældenhed her i området, trods, den ellers er nødvendig for at definere tiden vi lever i. Her er vi jo mere til stokroser landskaber og romantik ” – Så pas på jeres modernistiske sjældenhed her, den kan nem blive ugleset.

Med den udformning muren har fået er der skabt grobund for nutidige kreative aktiviteter såsom arbejdende kunstnere, spoken words, musikanter og udstillinger, måske byens gode Vægtere nu kommer gennem og fortæller om Jomfrulågen, pigehjemmet og alle de andre historier.

Med disse ord erklærer jeg hermed den ”fornyet” Jomfrulåge for indviet.

Projekt Jomfrulågen

”Jomfrulågen, finere navn kan smøgen vel ikke have, hovedporten fra havnen op til
byen. – Men, hvilke kummerlig tilværelse har den ikke haft. F.eks. I de 35 år jeg har
boet her har muren ved garagerne stået og trængt til vedligehold. Det har Faaborg
Lokalråd nu gjort noget ved.

Et spændende miljø åbnede sig da vi gik i gang og, mange ideer opstod. Her
oplevede vi de unge mennesker ofte mødes, men hvilke vilkår havde de ikke.? En
stenmur, en parkeringsplads og en liden køn rød ejendom modsat muren.
Med den udformning vi har givet muren har vi skabt grobund for nutidige kreative
aktiviteter.: Spoken words, gade musikanter, møder, udstillinger m.m. Og muren
kunne jævnlig blive bemalet af kunstnere.

Modsat side kunne stenmuren erstattes med trapper, som man kunne sidde på, bag
dem bøjler mod bilerne.”

Tillykke Faaborg!!!!

Vi håber i får glæde af det.

Venlig hilsen Faaborg Lokalråd

Torben