Besøg hos Green Water research projekt

Joan og Frants Andreasen, Ninna Sloth Lund samt Svend Lund alle fra Faaborg Lokalråd besøgte d. 22. Marts 2016 Michael Sørensen, ansat som projektmanager på Green Water research projekt, Mads Clausen Institut, SDU.
Besøget fandt sted Hardeshøj, Færgevej på Als. Hensigten med besøget var at få de første indtryk samt data vedr. Green Water projektet, som kort fortalt går ud på at udvinde energi af havvand.
Fra den 9 dec. 2015 havde Svend Lund kommunikeret om anlægget med Michael Sørensen via mail.
Den 22. dec. 2015 ansøgte Lokalrådet FMK om midler til 3 rejser, men vi blev utålmodige da, der ikke var respons og aftalte derfor besøget d. 22. marts 2016.
Nedenstående er, hvad vi har trukket ud af 1 times film, som Svend Lund optog under besøget. Selve anlægget måtte vi ikke filme p.g.a. div. Fondsansøgninger.

HVAD BESTÅR ANLÆGGET AF:

2 almindelige slanger ligger ved siden af hinanden ude i vandet. De har en ø? på 20cm, der går den korteste vej 350m? ud i vandet og ned i 16 meters dybde. De er forankret med nogle betonklodser og oringe på ø 10cm? Inde i huset er der PVC plastik omkring.
Havvandet pumpes (pumpen fremstillet af Grundfoss, Danfoss har fremstillet frekvensomformeren) gennem et selvrensende filter via en sløjfe ind i varmeveksleren, der er af titanium og kan udvides til 4 enheder. Vandets tp. er ca 5 grader, når det pumpes ind og ca. 2 grader, når det løber ud. Skal der bruges mere varme skrues op for pumpen.
Dette anlæg kan både køle og varme, det er derfor der fokuseres på større bygninger, f.eks. hoteller eller kommunale bygninger, der skal bruge varme til swimmingpools men også mulighed for køl på værelserne. Dette øger COP værdien 4 gange.
Efter varmeveksleren sidder en kompressor, der sørger for at få varmen pumpet ind i en lagertank. Tp. i lagertanken er ca. 60 grader. Fra lagertanken føres det varme vand til centralvarmeanlægget.
Beskrivelsen af anlægget er noget mangelfuld grundet, at der fondsansøgninger i gang og man derfor ikke ønskede en total beskrivelse eller at anlægget blev filmet.

VEDR. SAMARBEJDSPARTNERE:
der er samarbejde mellem SDU, Danfoss, Grundfoss, Siemens ( flowmålere), Thybo Køleteknik( VVS, rørføring og montage) og Vollerup el- service udvikler PLC system og selvfølgelig Sønderborg kommune, der ønskede at køre en test. Kommunens ide var, at dette anlæg skulle kunne forsyne nogen af de huse, der ligger ret isoleret her. Det har de ikke fået lov til endnu, det skal være et forsyningsselskab, der leverer varme.
Der skal ikke være værkstedsfaciliteter, men specielle tekniker skal tilknyttes.

KAPACITET VEDR. DET ANLÆG VI BESØGTE:
Anlægget kan forsyne 10 husstande.
P.t. forsyner anlægget kun det hus, det er placeret i grundet lovgivningen ( se ovenfor).

ØKONOMIEN:
et hus på 150 m2, der vil have jordvarmeanlæg, vil kostprisen være 100 – 120 tusinde kroner. Der skal desuden være en hel del jord tilgængelig. Kostprisen vil her være på omkring 750 kr/m2.
Green Water kan gøre det til 500 kr/m2. Altså 250 kr. billigere – og væsentligt dette anlæg har et enormt potentiale for udvidelse.
Der er ikke lavet beregninger på økonomien for det anlæg, vi blev præsenteret for, da det er voldsomt overdimensioneret. Først, når der er et storskala anlæg, kan det lade sig gøre.

MULIGHEDER VEDR. GREEN WATERS ANLÆG, DERSOM LOVGIVNINGEN ÆNDRES:
1. varmen produceres på det anlæg, vi så, og sender det ud som fjernvarme

2. energien i havvandet veksles til et kølemiddel eller en blanding af kølemiddel og anlægget sender det kolde vand ud til forbrugeren/huset, som så har deres egen individuelle varmepumpe. Fjernvarme selskaberne ville ikke have nogen interesse i at fremstille fjernvarme hertil, men en grundejerforening ville kunne gå sammen og lægge 2 mio. kr., hvorved de får deres eget lille decentraliserede fjernvarmeværk.

GREEN WATERS ØNSKER FOR FREMTIDEN:
Anlægge et storskala-projekt. Den nødvendige viden er tilstede.
I det anlæg vi besøgte, kan den 24kw veksler, der er, udvides til at indeholde en 254kw veksler. 1 MW fylder 4 gange så meget. Varmepumpen her er på 84 kw, der skal bruges 13-14 varmepumper til 1 MW. 1 MW varmepumpe skal bygges, hvis der skal bruges en sådan.

VI TALTE OGSÅ OM MULIGE FONDE, DER KAN SØGES:
Kommunen og regionen (vækstfonden)
EUDP men det er nogle heftige ansøgninger og afrapporteringer
Mads Clausen Fonden
Poul Due Jensen Fonden ( Grundfoss)
Velux Fonden
Sydenergi
Energi Fyn
LAG-SØM

ANDRE VARMEPUMPEPROJELTER I DK:
Der er adskillige større varmepumpeprojekter i gang i DK. Det er først indenfor det sidste år, at man er begyndt at tale om at installere store varmepumper i fjernvarmestrukturen rundt i DK. Energistyrelsen har givet tilsagn om støtte til 10 projekter, der skal igangsættes i 2016: 3 er med grundvand som varmekilde, 2 med overskudsvarme, 2 med luft, 1 med spildevand fra industrien, 1 med havvand og 1 med røggas.
Augustenborg fjernvarme igangsætter deres havvandsanlæg igen i 2016.
Amagerværket har noget stort i gang i Kbhvn. sammen med DTU, hvor det meste af Nordhavn skal laves om til demonstrationsprojekt for forskellige bæredygtige teknologier.

(Blot for lige at kunne huske det)
DET NYE BIOGASANLÆG I HEDEN KOSTEDE 200 mio. kr og kan forsyne 7000 husstande.