Faaborg akutbil høringssvar

Faaborg Lokalråds bestyrelse vil hermed på det kraftigste bede om at akutbilen i Faaborg bevares.

Begrundelser:

Faaborg med opland dækker alene 17.000 indbyggere incl. flere øer, sommerhuse og tæt turisme om sommeren samt mange industrivirksomheder.

Hertil kommer at området rummer mange ældre og motionister.

Sygehus med både skadestue og fødeafdeling blev lukket. Det var et stort tab for byen og området og vi opfatter akutbilen som et plaster på det sår det efterlod.

Vi kæmper en hård kamp for at skaffe tilflyttere – og modvirke fraflytning. Så forslaget fra Region Syddanmark om at afskaffe akutbilen i Faaborg er katastrofal.

mvh

Faaborg Lokalråds bestyrelse

Svend Lund