Kontaktflader og igangværende projekter

Bestyrelsen i Faaborg Lokalråds samlede kontaktflader herunder igangværende projekter.

Palle Petersen: formand for F. B. og I. F. , formand for Faaborg Pensionistboligforening, kasserer i foreningen Marna, Bestyrelsesmedlem i Havnestuen, Næstformand i Svømmehalsfonden, kasserer i Senioridræt under F.B & I.F. , arrangør af “sjov lørdag” i Forum Faaborg, Arrangør af Fyn Rundt for gl. bevaringsværdige sejlskibe i Faaborg

Torben Hansen: medlem af lokal kunstmalergruppe, indehaver af Faaborg Byferie, medlem af turistforenigen. Initiativtager til projektet om Jomfrulågens forskønnelse.
banner4b4igen2

Joan Andreasen: aktiv kunstner i Kunstnertræffet, off and on medlem af Kunstnertræffets koo- gruppe, aktiv i det nye Galleri i Østergade, foredragsholder, Folkeuniversitetet, bestyrelsesmedlem i Helios – og

Ninna Sloth Lund: bestyrelsesmedlem ÆldreSagen Faaborg, flere år medlem af Kunstnertræffets koo-gruppe, flere år fundraiser og nogle år kasserer for samme (pause 2015). har i flere år været ÆLS Faaborgs repræsentant i Havnestuen (stop 2013?) Medinitiativtager til foreningen Klokketårnets Venner, ansvarlig vedr. projektet “gå dig sej – vi hjælper dig”, initiativtager til forskønnelse af gårdmiljøet i Byskolen

Inger Birkemose:
medlem af sangkor Efterklang, frivillig kustodehjælper i Malerimuseet,

Svend Lund: initiativtager til og frivillig i foreningen Klokketårnets Venner, en periode 2015 frivillig i Helios som operatør, formand for Hobbyværkstedet og Faaborg Lokalråd, initiativtager til Dahliabed samt 2 træer i Moseparken,
produceret film om: Marna, Minibyen, Jomfrulågen, Fionas historie, influenza, Gå og cykel dig sej, valgmøder, lokale orkestre, hele byens bryllup og meget andet. Webmaster for klokketaarner.dk, 5600Faaborg.dk og JoanAndreasen.dk mm