Faaborg Lokalråd, bestyrelsesmøde, 13. august 2007.

Lokalråd Faaborg, bestyrelsesmøde,  den 13. august 2007.
 
Ref.:  sbs
 
Tilstede: Bestyrelsen, minus Søren Lund og Tina Christensen.
 
Velkomst, og siden sidst. Løst og fast.
 
Valg af ordstyrer. Søren B Snedker blev valgt.
 
Valg af formand, kasserer og sekretær.
 
Peter Wøbbe blev valgt til formand.
Palle Pedersen blev valgt til kasserer.
Søren B Snedker blev valgt til sekretær.
 
Svend Lund står for opdatering  af hjemmeside, og redigering i øvrigt, sammen med sekretæren.
 
Forretningsorden:                           Foreløbige bemærkninger.
 
Formanden tegner foreningen, sammen med kasserer og sekretær i forening, som udgangspunkt.
Når der er anledning til det, vil bestyrelsen kommentere på kommunale politiske initiativer, og naturligvis gå i dialog med de politiske liv i kommunen.
Bestyrelsen vil som udgangspunkt, være det bindeled, imellem lokalsamfundet og de lokale myndigheder, som lokalsamfundet finder for rigtigt.
Alle bestyrelsens medlemmer kan til enhver tid kommentere, debattere i den lokale debat. Under ansvar for sig selv og for bestyrelsen. Er der ting man ikke ønsker at kommentere på, henvises til formanden, kassereren eller sekretæren.
 
Bestyrelsen har til hensigt at opfordre til lokale projekt dannelser, samt eftersøge personer med gode ideer og i øvrigt at bakke lokale forslag og projekter op.
Det er bestyrelsens hensigt at komme med forslag og projekter, og at nedsætte projektgrupper i lokalområdet, samt at tilknytte de vidende personer man kan opdrive, til de pågældende projekter.
 
Der ønskes som udgangspunkt en åben dialog, med borgerne i lokalsamfundet.
Det er hensigten at afholde åbne bestyrelsesmøder.
Det skal tilstræbes at afholde bestyrelsesmøderne i Det gl. bibliotek.
Der søges samarbejde med andre lokalråd i nærområdet hvor det er muligt, og med lokalområderne i øvrigt, i sager der vedrører helheden i storkommunen.
 
5. Projektforslag fra bestyrelsen, der skal gennemarbejdes på møde den 30 august 2007.
 
  Overtagelse af domænenavnet: Faaborg.dk
 
  Botanisk Have – Moseparken.
 
  Helbred og velvære, med det vi spiser. ( Diabetes, fælles madlavning/spisning)
 
  Madklub i Det gl. Bibliotek.
 
Langelinies fredning. Bevarende lokalplan. Opbakning til Naturfredningsforeningen.
 
  Infrastruktur i Faaborg.
 
  Museum på Havnen.
 
  Ideudvikling i samarbejde med Lokalråd Horneland.
  Direkte forespørgsel fra Paul Hegedahl, Lokalråd Horne.
 
  e- handel med enkle midler.
 
  Vedvarende energi i Faaborg.
 
Faaborg Dagen. Ny lancering i turistsæsonen: Vægtere, kanonlauget, trommeslageren
genindføres. Nyt flaglaug etableres. Efterfulgt af
Kulturnatten, sammen med de udklædte handlende, som i gl. dage.
Øernes vareudbud vil også kunne indarbejdes, sammen med lokale kunstnere.
 
Turistgruppe projekt. Herunder kommende dækning af vandrehjem og andet.
 
Rådhus placering. Der vil foreligge forslag til placering/ om og tilbygning.
 
Udviklings planen for Faaborg-Midtfyn kommune.
Hørings inddragelse inden endelig vedtagelse af plan.
Generel kommentar:
Få de eksisterende ting til at fungerer, inden der påbegyndes nye:
Veje, grønne områder, eksisterende strande, p-pladser, havne og bytorve.
Klokketårnet.
Er der herefter økonomi til havnebad, så må det da gerne etableres i samarbejde med borgerne der direkte berøres af det.
 
”Sundet” i Faaborg. Manglende pumpekapacitet.
      
     Faaborg Sygehus. Hvad skal ske når/hvis det afvikles.
 
     Ny Østersø forbindelse til Syddanmark. Bro til Als fra Bøjden.
 
     De unge skal høres.
 
     Den lokale havnefest, skal bakkes op i forhold til myndighederne.
 
Flere kan tilføjes og prioriteres.
 
6.   Eventuelt.  
  
Næste møde i Det gl. Bibliotek, torsdag den 30. august 2007, kl 1900.
 
 
Ref:  sbs
 
Faaborg den 13 august 2007.