Formøde til stiftende generalforsamling

Lokalråds møde, formøde den 29 maj 2007.

Ref.: sbs

Tilstede: ca. 20 fremmødte.

Velkomst.

Valg af ordstyrer. Søren B Snedker blev valgt.

Hvorfor skal vi have et lokalråd?. Spørgsmålet vil blive besvaret via indlæg igennem aftenen.

Torben Hansen: Indlæg:

-Kan vi gøre noget for turismen og kulturen?

-Hvorfor bliver kunstfestivalen ikke til noget?.

Begge spørgsmål blev besvaret ved personlige holdninger til emnerne.

Destination Sydfyn skal Faaborg tilslutte sig, og ikke markedsføre sig som Faaborg-Midtfyn.

Der er ikke fornødne kræfter til rådighed for at videreføre kunstfestivalen.

Et Lokalråd vil her kunne give mulighed for at give en hånd med omkring det organisatoriske.

Palle Petersen: Indlæg:

-Hvorfor bliver havnefesten ikke til noget?

Kan foreningerne risikere at ryge ud på et sidespor?

Blev besvaret med en beskrivelse af foreningernes økonomiske og kommunale muligheder eller mangel på samme.

Rene Glasdam kunne supplere med de betingelser man har oplevet omkring havnefesten, hvor havnefogeden tilsyneladende er meget svær at komme på god fod med. Et konkret Lokalråds projekt, altså.

Svend Lund: Indlæg:

-Skal vi have en Botanisk Have?.

En gennemgang af konkret projekt, i Moseparken. Her vil et Lokalråd ligeledes kunne være samarbejdspartner, i forhold til de kommunale myndigheder. Svend Lund udleverede materiale til de interesserede fremmødte.

Hvorfor bliver Kulturnatten ikke til noget?

Her mente forsamlingen at det er vigtigt at fastholde denne tradition, evt udbygget med Jazz musik og mange andre musik arrangementer. Få henvendelser vil kunne være medvirkende årsag til at Kulturnatten kan genopstod, mente Søren (Diernæs).

-Filmby Faaborg?

Videofestival. Et konkret forslag fra Svend Lund.

-Virksomhedernes forsvinden fra Faaborg.

Tidligere erhvervschef er inviteret, men kunne ikke komme. Punktet overføres til et kommende møde.

-Bowlingcenteret.

Her kunne en tilhøre, Søren (Diernæs) fortælle at der er mulighed for at gøre stedet til et Multi-Medie hus. Konkrete tiltag er i gang.

-Faaborg Sygehus.

Svend Lund fortalte om egne erfaringer med alternativ medicin, og om forslag til at omdanne Faaborg Sygehus’s ledige lokaler til center for Helbred og Velvære. Også dette kunne overføres som et Lokalråds projekt.

-Hvad gør politikerne?

Ingen opmødte lokale politikere? Der var undren i forsamlingen, og man mente at det var utilstedeligt.

Lokalråds dannelse!

Konklusion der blev tiltrådt:

Faaborg Lokalråd! Ja tak.

Faaborg Lokalråd kan være:

Bindeled til kommunale myndigheder.

Fødselshjælper for nye projekter.

Koordinator Arrangementskalender for området. Hjemmeside.

Samarbejdspartner til:

Turistforening

Handelsstandsforening

Erhvervslivet i øvrigt.

Rådgiver

Lokalområdets røst, i forhold til kommunalbestyrelsen

De unges talerør.

En liste hvorpå de fremmødte kunne påføre navn, adrs., telefonnr., og mail, blev rundsendt.

Disse personer vil danne grundlag for indkaldelse til stiftende generalforsamling i Lokalråd Faaborg. Men også for dannelse af små grupper, med særlige opgaver i forhold til de nævnte projekter.

Under sidste punkt Eventuelt talte man om forslag til ny Lillebælts Bro, ved Bøjden/Fynshav. Et forslag der kan få aktualitet meget hurtigt. Enkelte mente ikke at et Lokalråd skal have mening om dette. Andre ser dog store muligheder for området, om dette forslag kunne nyde fremme. Der arbejdes videre med forslaget.

Faaborg den 30 maj.

Søren B Snedker.