Stiftende generalforsamling for Faaborg Lokalråd

Stiftende årsmøde for Faaborg Lokalråd,  den 19 juni 2007.
 
Det gamle Bibliotek.
 
Ref.:  sbs
 
Tilstede: . 14 fremmødte.
 
Velkomst.
 
Valg af ordstyrer. Søren B Snedker blev valgt.
 
Godkendelse af ref. fra formødet. Ingen indsigelser.
 
Godkendelse af forslag til navn for den nye forening.
Faaborg Lokalråd, blev godkendt.
 
Gennemgang og godkendelse af vedtægter for Faaborg Lokalråd. Blev godkendt.
 
Valg af bestyrelse. Følgende blev valgt.
 
Torben Hansen
Ninna Sloth Lund
Svend Lund
Palle Pedersen
Søren Lund
Peter Wøbbe
Kirsten Jansen
Tina Christensen
Søren B Snedker
 
Den nye bestyrelse konstituerer sig i løbet af sommeren.
Mødet er aftalt til den 13. aug. 2007. kl.1630.
 
Eventuelt.
 
Faaborg Lokalråd, vil forsøge at få hjemmeside med navnet, faaborg.dk
Bestyrelsen undersøger sagen når den er konstitueret.
 
 
Faaborg den 20. juni 2007.
 
Søren B Snedker