Faaborg Lokalråd, bestyrelsesmøde, 19. maj 2008.

Faaborg Lokalråd, 6. bestyrelsesmøde,  den 19. maj 2008.

Ref.:  sbs
 
Tilstede: Bestyrelsen, fraværende,  Kirsten Jansen (afbud), og Tina Christensen (afbud).
 
Valg af ordstyrer. Søren B Snedker blev valgt.
 
Siden sidst :  Peter Wøbbe, er tilbage, men meddeler at han på grund af helbredsmæssige årsager, ser sig nødsaget til at trappe ned, og dermed trækkes ig fra bestyrelsen, fra d.d.
 
Bestyrelsen konstituerer sig på ny, med Svend Lund som ny formand.
 
Referat fra sidste møde, godkendt.
 
By projekt, hvor Peter Wøbbe og Torben Hansen har deltaget, indgår Svend Lund som deltager. Herom nærmere senere på året.
Møde i Havnestuen fredag den 20 juni. Kl 1300.
 
Projekt Moseparken: Svend Lund fortsætter projektet, evt. sammen med Torben Hansen.
 
Projekt: Offentlige toiletter i Faaborg by. Søren Lund indleder undersøgelse sammen med pressen, og politisk ansvarlig. Case I.
 
Projekt: KRAM  Hvorfor skal faaborg området belastes med køretur til Midtfyn for at deltage ?  Søren Snedker undersøger på sagen.
 
Årsmøde.
 
Indkaldes hermed til enten 18 eller 19 juni, i Frokoststuen, ved det nye Bibliotek.
Svend Lund indkalder og varsler på hjemmesiden.
Indlæg via pressen, v/ Svend og Søren Lund.
Svend Lund forbereder beretning. Palle Petersen forbereder regnskab.
 
Eventuelt.