Årsmøde 2008

1. årsmøde for Faaborg Lokalråd, den 19 juni 2008.

Frokoststuen, Herregårdscenteret.

Ref.: sbs

Tilstede: . 6 fremmødte.

Dagsorden iflg. Vedtægterne.

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år, samt godkendelse af samme.

3. Regnskabsaflæggelse, samt godkendelse af samme.

4. Indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelse.

6. Valg af revisor.

7. Eventuelt.

Velkomst.

Valg af ordstyrer. Søren B Snedker blev valgt.

Dirigenten tilså at mødet var rettidigt indkaldt. Fristerne i henhold til vedtægterne var overholdt.

Bestyrelsens beretning, med kommentarer fra de enkelte medlemmer.

Uddrag:

Præcis på årsdagen for stiftende generalforsamling.

6 bestyrelsesmøder er afholdt i det forgangne år.

Der er nu en fast dagsorden for disse møder, og møderne er offentlige.

En af bevæge grundende for at Svend Lund, SL, lagde kimen for Faaborg Lokalråds dannelse, var det faktum at ”Kulturnatten”, blev lukket ned.

En botanisk have i Moseparken, var ligeledes et af start punkterne.

Geoginer blev plantet i Moseparken, under stor bevågenhed. Tak til Hanne, v Stifttidende for hjælp angående markedsføring af projektet.

Indkaldelserne til dette Årsmøde har været mange. Men desværre med alt for ringe resultat, fremmøde. Kun bestyrelsen, dog minus Peter Wøbbe, der pga sygdom har trukket sig helt ud.

Vi regner med Tina Christensen, som yderligere medlem af bestyrelsen fremover. SL vil klarlægge det snarest.

Faaborg Lokalråd udtaler:

Affaldsordningen i den nye kommune, er i den grad kritisabel.

Nedlæggelsen af Tømmergården, er et fejltrin, for den videre demensbehandling.

Der bør nedsættes en demensgruppe i Faaborg, til at varetage og holde øje med udviklingen.

Turismen: 90 % af turismen i den nye Faaborg-Midtfyn kommune, handler om lokalområdet Faaborg. Turisme til Faaborg-Midtfyn er ikke eksisterende. Faaborg og Sydfyn er 2 uadskillige parter. Dette parti skal styrkes.

Faaborg Lokalråd vil bakke op om turisme for Faaborg og omegn, og ønsker at være medspiller, for at passe og pleje området, både til lands og til vands.

www.faaborg.dk: Denne adresse skal sættes tilrådighed for Faaborg. Faaborg Lokalråd, vil tage initiativ til at hjælpe Hadlesstandsforeningen, med at erheverve denne adresse. Faaborg Lokalrååd har selv ansøgt om at få rådighed over samme, men fik nej. Ved hjælp af dette afslag, skal det lykkedes at få kommunen til at give efter. SL tager kontkt til Handelsstandsforeningen.

Toiletter i Faaborg by.: Faaborg Lokalråd, vil gerne rose havnen for meget flotte og appetitlige toiletter, på havnens område. MEN må på det skarpeste afvise de forhold der tilbyde vore gæster i kommunens øvrige toiletter. Der skal ske en gevaldig opstramning. Evt ved at lade havnen få ansvaret for alle øvrige toiletter.

Politidækningen: Politiet i Faaborg mangler synlighed i gadebilledet. Tryghed for fastboende og vore turister er et must. Specielt i aftentimerne hærger ungdommen i gaderne. Det skal stoppes !

Faaborg Lokalråd, foreslår fast videoovervågning af Faaborg indre by.

Emnebasen: Kulturhus Faaborg sammen med Idrætscenter Faaborg, på sigt ved hjælp af nuværende Sundskoles lokaliteter.

Ny Sundskole, kan bygges ved Faaborg Gymnasium, således at en tættere tilknytning til de videregående uddannelser forstærkes.

Sygehuset i Faaborg lukkes. Ny anvendelse – Nyt Rådhus.

Moseparken: Projektet fortsætter. Indvielsen af haven skal ske når tingene er i god vækst.

Vedvarende Energi: Jordvarme projekt i Faaborg.

Beretningen blev godkendt.

Regnskabsaflæggelse.

Palle Petersen: Regnskabet er ikke eksisterende, ingen udgifter og ingen indtægter.

Revisor: Palle Petersen vil pege på en egnet revisor til næste møde.

Indkomne forslag.

Ingen forslag var indkommet.

Valg af bestyrelse.

Følgende blev valgt.

Torben Hansen

Ninna Lund

Svend Lund

Palle Pedersen

Søren Lund

(Tina Christensen) fraværende.

Søren B Snedker

Den nye bestyrelse konstituerde sig med det samme.

Svend Lund formand

Palle Petersen kasserer

Søren B Snedker sekretær

Eventuelt.

Næste møde i bestyrelsen: Mandag den 25 august 2008, kl 1900 i Frokoststuen. SL reserverer lokalet.

Faaborg den 22. juni 2008.

Søren B Snedker