Årsmøde 2010

Palle P. om Byforums 1. møde nyt møde okt. og endnu et i nov. Kommunen er ”bagved” og refererer fra mødet. D.d. foreligger det endnu ikke hverken hos Palle eller på nettet. Hans Jørgensen deltog samt flere fra kommunen. Det er ikke en juridisk enhed.

Palle foreslog, at Byskolen blev udnævnt med navneskilt til aktivitets- og kulturhus ellers blev det i øvrigt fra en kommunal medarbejder foreslået, at man startede med ”små” projekter og derefter går videre med at bygge videre på disse.

Masterplanen vedr. fritidscenteret, der arbejdes med turistkontoret og man vil stadig have det op at stå, man opfatter dog p-forholdene som et problem, borgmesteren mener, at de lokale kan parkere længere væk! Og så skal turisterne lære ikke at bruge GPSen!

Vedr. Byhistorisk arkiv menes det, at der bliver taget noget af frokoststuen og toilettet bliver offentligt måske kunne man finde ud af via arbejdstilsynet om, det er lovligt i og med at byhistorisk arkivs folk er ansatte.

Det kunne undersøges om kommunens tegninger af, hvordan Turistkontoret skal se ud, ligger på biblioteket.

Formand for FB og IF, som er Palle P, han var ikke indkaldt til mødet i den egenskab, det samme gjorde sig gældende for flere formænd fra div. foreninger.

Vi fandt følgende emner, der kunne drøftes i Byforum: sygehuset, gymnasiet, busplaner, skadesklinikker, verdenskulturby, lokalfjernsyn, flagdage, retsbygningen, turistkontoret, storskærm i det gl. Bibliotek

Lokalrådet skal fremover fungere som Palle Ps netværk altså bindeled til borgerne

Vedr. lokaler i Fritidscenteret og betaling herfor: man har fulgt modellen fra Midtfyn Fritidscenter

Til næste møde inviteres Ib Tagel og Hans Hviid m.h.p. retsbygningen

Bertel Haarders svar vedr. Turistkontoret

Brevet skal til medierne, det gør Inger Birkemose

Senere evt. forsker journalisthøjskolen Roger Buch

Kommunens budgetmøde
Ifgl. Svend Lund, der har det fra Bjarne T., blev der ikke besluttet noget

Lokal TV
Hans Jørgensens afslag til Svend Lund om video af Byforums møde skal også til pressen