Årsmøde 2011

ÅRSMØDE FAABORG LOKALRÅD
årsberetning v. formand Svend Lund:
det må være netop være ca. 1 år siden, jeg søgte 30.000 kr. til Lokalrådet hos kommunen. Det fik jeg afslag på, men ansøgningen bevirkede at kommunen opfandt Faaborg Byforum, som så fik de 30.000 kr.! og Lokalrådet fik ret til 1 repræsentant i Byforum, indtil videre er det Palle P.
Tankerne i lokalrådet gik dengang på, hvis Byforum gjorde et godt stykke arbejde, så kunne vi nedlægge Lokalrådet. Året har vist, at der afgjort er brug for at lokalrådet også eksisterer, da man ud af referaterne kan læse, at man helst ikke må behandle f.eks. sagen om tursitkontoret og i det seneste referat kan man se, at der nu også er indført censur, idet man udelukkende må beskrive positive tanker – ikke være kritisk.
Det forgangne år har stået i læserbrevene tegn, i gennemsnit ca. 1 pr. døgn. Der er skrevet klager til Tilsynet med kommunerne, mails indenrigsministeren og klage til ombudsmande som der indtil videre ikke er kommet noget ud af. Vi har søgt om aktindsigt i Kulturarvsstyrelsen og i kommunen vedr. flytteudgifter. Der har været forskellige aktioner, underskriftsindsamling, demonstration med 700 deltagere og sit-down protest og trusler om blokering af indgangen til Rets- og arrestbygningen. Det sidste medførte trusler om at kommunen ville sætte politiet ind, hvilket for alvor fik radio Fyn, TV2 Fyn og Fyns Amtsavis på mærkerne. TV2 Fyn lykkedes det at få Hans Jørgensen til at love at han – endelig – ville tale med Faaborggenserne. Det endste op i det famøse borgermøde i Hallen, hvopr der mødte 500-600 mennesker op i den tro, at mødet drejede som om en dialog omkring flytning eller ej af Turistkontoret. Ordstyreren – Hans J og Bo A. – ville hellere tale om et fremadrettet samarbejde, så udvandrede 2/3 ad deltagerne i protest.
DTE i Håstrup har bidraget med et overvældende beløb, så vores aktioner har været så vellykkede, det siger vi dem så mange gange tak for.
Jeg er blevet opfordret til at finde ud af, hvad en retssag vil koste, hvis vi vil føre en sag mod kommunen. Vi skal blot have en påstand, der kan holde i retten, indtil videre er der tvivl om dette.
Jeg har lyst til at slutte med at sige, at når jeg snakker med folk om det, der er sket – og om fremtiden – oplever jeg, at der er klare forventninger om, at der bliver afholdt en afstemning gående på, om der skal arbejdes på at få den gamle Faaborg kommune tilbage.
Vi forbereder folkeafstemning i uge 33.