Årsmøde 2013

Generalforsamling Faaborg Lokalråd d. 24. juni 2013
1. Geoginerne i Moseparken – er ikke lagt i år, Svend Lund ringer til gartneren
2. Internet i Det Gamle Bibliotek – Helle Hansen, kommunen, kontaktes m.h.p. at finde alle brugerne for at komme videre med sagen
3. Renovering af Klokketårnet – Ninna og Svend Lund har deltaget i aktivitetsudvalgets arbejde, gruppen nu nedlagt, da arbejdet er færdiggjort. Klokketårnet Venner er fra i dag begyndt at holde åbent kl. 11-16.
4. Faaborg Byforum – eksisterer stadig, der sker ikke så meget p.t. består nu af folk, der interesser for Faaborgs ve og vel
5. Turisme – kan vi gøre noget for at bedre sammenarbejdet på Sydfyn? Forslag: indkalde en kontaktperson fra turistområdet Udvikling Fyn til en dialog.
6. Ombudsmand, der kom heller ikke noget ud af den henvendelse og aktindsigt vedr. udgifter har Lokalrådet d.d. ikke fået svar på.
7. Kassereren gennemgår regnskab, der blev godkendt.
8. Valg til bestyrelsen : alle genvalgt.
Evt. vi forsøger at samle en gruppe der k u n arbejder med projekt sygehus, der indkaldes til møde i god tid før kommunalvalget. Også facegruppen Faaborg Sygehus indkaldes.
referent Ninna Sloth Lund