Årsmøde 2014

Indsigelser vedr. Lokalplan 2013-12, Bevaring og omdannelse af Helios karreen, Faaborg:
Overordnet:
a. planen er, som den foreligger nu, svært overskuelig. Planen burde benævnes omdannelse af Helios samt etablering af dagligvarebutik m.m.
b. vi gør indsigelse mod dagligvarebutik tæt på erhvervsvirksomheden Hotel Færgegaarden og de problemer, det medfører for Hotel Færgegaarden: vi henviser til referat fra møde d. 23. aug. 2013 mellem plan- og kulturchef Chr. Tønnesen, forpagter K. Kristensen og ejendommens ejer H. Andersen, hvor de værste problemstillinger blev påpeget af Hotel Færgegaarden.
c. en dagligvarebutik på det påtænkte sted vil være uforeneligt med det eksisterende bybillede
d. de påtænkte p-forhold er aldeles utilstrækkelige, når Helios i fremtiden skal anvendes til store kulturelle m.m. begivenheder, festklædte gæster har ikke lyst til at bevæge sig alt for langt slet ikke dem i høje hæle
e. den påtænkte dagligvarebutik vil ikke bevirke flere besøgende i Faaborgs gågade – tværtimod!
VI FORESLÅR DERFOR, AT DER UDARBEJDES EN SÆRSKILT LOKALPLAN KUN FOR HELIOS, SÅLEDES AT RENOVERING/OMBYGNING KAN IGANGSÆTTES HURTIGST MULIGT TIL GAVN FOR BORGERNE, TURISTER OG DE FRIVILLIGE I FORENINGEN HELIOS SAMT IKKE MINDST FILMFYN SÅ DER FREMOVER BLIVER SÆRDELES PRÆSENTABLE FORHOLD I FORBINDELSE MED FILMPREMIERER. Dvs : det nu fremlagte lokalforslag tages af bordet og det resterende område mellem Jomfrulågen og Helios nytænkes. Et forslag til anvendelse af sidstnævnte område kunne være følgende: området ud til Banegårdspladsen omdannes til et lille torv med enkelte lave træer og bænke, der opsættes tillige med en vandkunst. Det resterende område op mod Østergade omdannes til 2 trapper – den ene langs med Jomfrulågen, den anden op til undergangen ved Østergade (den gamle ide med en spansk trappe) – men med hensyntagende til handicappede.
Med venlig hilsen Faaborg Lokalråd
Palle Petersen, Ninna Sloth Lund, Torben Hansen og Svend Lund

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.