Cafemøde med Red Barnet

Cafemøde den 7. sept. med Red Barnet

Tak, fordi du vil deltage i cafemøde med Red Barnet
Faaborg-Midtfyn mandag den 7. september kl.16-17,
Spisehuset, Kanalve 6 , Faaborg, angående en samtale om
egnede kandidater til posten som frivillig fritidsvejleder
i Faaborg.

Vi ser frem til et godt møde og håber samtalen munder ud i
en ”bruttoliste” af kandidater til opgaven, som vi så
efterfølgende kan kontakte.

Følgende har sagt ja til invitationen:
Hans Stavnsager
Jan Valbak-Andersen
Peter Jensen
Svend Lund
Jan Due-Christensen, konsulent i Red Barnet
Helene Jacobsen, Red Barnet i Faaborg-Midtfyn

Med venlig Hilsen

Elna Johansen
formand for Red Barnets lokalforening i Faaborg-Midtfyn