15. juni årsmøde 2016

Faaborg Lokalråd indkalder til årsmøde 2016 den 15. juni kl. 16.30 – 18:00
i kulturhusets mødelokale i Det gamle Bibliotek

Dagsorden:
a) valg af dirigent
b) bestyrelsen aflægger beretning. Den er godkendt.
c) godkendelse af regnskab
årsregnskab Godkendt.
d) indkomne forslag
-ingen
e) valg af bestyrelse incl. valg af suppleanter alle genvalgt
formand Svend Lund, næstformand Ninna Sloth Lund, kasserer Palle Petersen, suppleant Inger Birkemose
f) valg af revisor Frants Andreasen
g) evt.
Status for projektet “Sænk havtemperaturen”
-mødet med “Vores Faaborg”
S: MH sagde at “Sænk havtemperaturen” er et spændende projekt
N: Hvad bliver vores rolle? Jobbeskrivelse.
J: Uddannelse
P: afventende. En forening med mange medlemmer vil måske gene være medlem.
-præsentation af projektet med 18 faner. Vi arbejder på at få et stormøde op at stå. Gerne som et punkt på den lukkede dagsorden i FMK.
S: Vi fortsætter der hvor vi slap mht opbygning af associerede medlemmer. Så vi vil gerne samarbejde.
projektets organisation
fundraiser gruppen
-De sociale medier Facebook der kommer en række kortfilm om emnet

Således besluttet på Årsmøde 2015

Inger Birkemose skrev efterfølgende:

Kære Ninna og Svend’

Tak for et godt møde – jeg blev helt overvældet over det fantastiske projekt, Svend har startet – det er virkelig et scoop, og jeg er sikker på, at Svend får sagen op at stå, for enhver kan jo se, at det er noget, der er muligt for de mindre havnebyer.