Møde med FMK om Vores Faaborg den 8. juni 2016

Tak for et godt og konstruktivt møde

Vores Faaborg/hvordan kan vi skabe bedre samarbejde og større synergi

Kort referat af møde med Lokalråd Faaborg. Mads Holdgaard og Hanne Raunsmed(ref)

På Faaborg Rådhus den 8/6 2016

Sænk Havtemperaturen

Først talte vi om, hvordan vi kan synliggøre ”Sænk havtemperatur projektet” – og Svend undersøger om det er muligt at få ”Sønderborg” til at komme og fortælle om deres erfaringer til et fællesmøde, så der skabes nysgerrighed og debat om, hvordan FMK bliver en grønnere kommune.

Vores Faaborg

Mads begyndte med at gøre rede for tankerne bag ”Vores Faaborg” – diverse bilag vedhæftet. Hanne supplerede med ”Styrk Butikslivet”. Lokalråd Faaborg fortalte om deres netværk og mange kontakter fx til de unge og kulturlivet – og efterfølgende var der en god debat om, hvordan kræfterne kan forenes, så Faaborg styrkes med et fælles samarbejde.

Ansøgning fra Lokalråd skubbes til efteråret, hvor vi sidst i august holder et nyt møde, og forhåbentlig der er lidt længere med ”Vores Faaborg” – Hanne indkalder til møde.

Ideer til kommende arbejdsgrupper

H.C. Andersen/Riborg og tiltrækning af kinesere, hvordan kan vi vise Faaborgs relation til H.C.Andersen og måske også Kierkegaard. Der har i dag været besøg af kinesere som har købt kunst ..

Hanne undersøger om visitfyn har noget om Faaborg og H.C. Andersen

Genbrug/nytænkning

Butikstiltrækning/huslejeforhandling

Tal Faaborg op -hvordan bliver vi bedre til det

Kommentarer mm er velkomne

Med venlig hilsen

Hanne Raunsmed
Projektleder, Arkitekt maa