Møde med FMKs klimasekretariat den 4. maj 2016

Mødelokalet M22 i Faaborgs gamle rådhus var reserveret fra kl. 10-12. Mit indlæg “Præsentation og status for projektet Sænk havtemperaturen” skulle ca. vare 15 minutter. Mødet varede de 2 timer.

Da jeg havde været mit internetbaserede indlæg (18 faner totalt) igennem, gav deltagerne udtryk for, at det havde været interessant og de gerne ville støtte projektet. Støtten bestod i, at Anders og Susanne bl.a. ville skabe kontakt til Grøn Erhvervsvækst.

Vi talte også om at finde virksomheder, der kunne tænke sig at blive en del at projekt “Sænk Havtemperaturen”. Vi drøftede også muligheden af, at Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd også kunne være behjælpelig.

Anders og Susanne oplyste, at de havde deres egen hjemmeside klima.fmk.dk Energirigtig landsby er et tilbud om et energi-arrangement til lokalområder og landsbyer i Faaborg-Midtfyn Kommune, der inkluderer et bredt udsnit af håndværkere.

Endelig drøftede vi havvandsprojektet som FFV har fået penge til af Energistyrelsen.

Vi blev enige om, at jeg inviterer Bo Andersen fra FFV til en præsentation og status for projektet ”Sænk havtemperaturen”. FMKs klimasekretariat deltager i mødet. Mødet skal danne grundlag for en handlingsorienteret drøftelse af, hvordan vi alle tilsammen kan arbejde henimod at gøre Faaborg til et centrum for havvandsprojekter.