Mødereferat 23. februar 2016

Referat fra møde i FAABORG LOKALRÅD tirsdag den 23. februar 2016 kl. 15-17 i FFVs mødelokale

1. Gensidig orientering: Vi er stærkt forundrede over at der fortsat står Det maritime sydfyn om Faaborg egnen på kommunens hjemmeside. Natur, kultur, erhverv, handel og den kompleksitet som disse elementer tilsammen udgør. Hvorfor er der i øvrigt en 4 deling af kommunen på denne side, når man i andre sammenhænge arbejder ud fra en 3 deling?

2. Vi er jo ikke kommet på kommunalbestyrelsens møde d. 10. Febr. , men derfor kunne vi vel godt tage en snak om, hvad vi gør, hvis det bliver et ja – og hvis det bliver nej

Hvis det bliver ja er det fint. Hvis det bliver nej, så tager vi det derfra.

3. Svends velkomstskrivelse til de associerede navn/forening på associerede

Velkommen som ASSOCIERET MEDLEM af Faaborg Lokalråd, hvor vi sammen vil arbejde for fremgang i Faaborg.

Faaborg Lokalråd holder min. 6 møder om året af max. 2 timers varighed. Disse møder lægges fast for 1 kalenderår ad gangen.
Datoerne for 2016 er følgende:

Der bliver udsendt dagsorden 7 dg. før mødet, hvor såvel bestyrelsen og associerede kan få punkt(er) på. Punktet skal være bestyrelsesformanden i hænde senest 8 dage før mødet. Et hvert møde starter med prioritering af punkterne ( vi skal vel have lavet et udkast til en standard dagsorden).
Herudover har såvel bestyrelse som associerede mulighed for til enhver tid at opfordre formanden til at indkalde til ekstraordinært møde.

Er der flere, der har interesse i samme ide, oprettes en fokusgrupper med tovholder.

På ethvert møde bliver der skrevet referat på stedet, så alle kan deltage og se, hvad der bliver refereret. Når mødet er slut sendes referatet til såvel associerede som bestyrelse.

4. 90 sekunders film om Faaborg Lokalråd

Eksempel Svend Lund

Jeg har 3 interesser som jeg lægger stor vægt på 90 sekunders film, energi og mit helbred. De kan alle 3 også få stor betydning for alle andre.

90 sekunders film skal sætte fokus på profilering og kompetencer. Jeg ønsker at perfektionere denne disciplin til rimelige priser.

Sænk havtemperaturen er et fokus område jeg er tovholder for. Jeg er særligt interesseret i at producere og sælge mindre varmeanlæg til minder bysamfund. Der skal udarbejdes film og dokumentation som skal offentliggøres på YouTube, hjemmesider og på Facebook.

Helbred interesserer mig, da det kan være med til at et bedre og længere liv. Min interesse blev vagt allerede da jeg læste kemi på Ingeniørakademiet. Jeg vil gerne lave en kort film om Zinks betydning for immunforsvaret.

5. Lokalplan for Forum Faaborg står åben indtil videre

6. Evt. Til Hanne Raunsmed FMK Faaborg Lokalråd har haft møde i dag. Vi aftalte at sende dig vores ansøgning til kommunen, så vi er sikre på, at vi til mødet den 7. sidder med det samme papir som udgangspunkt.