Mødereferat fra onsdag den 13. januar 2016

Mødereferat fra Faaborg Lokalråds bestyrelsesmøde onsdag den 13. januar 2016

Dagsorden

Tilstede var Palle, Joan, Ninna og Svend

1. Høringssvar vedrørende akutbil
2. ansøgning om tilskud til LP + Landtved
3. 90 sec. om Faaborg Lokalråd Der skal udarbejdes et fælles manuskript.
4. Hjemmesiden
Billede ok – bjælken ok – link til de associerede

5. de associerede
Vagn Gram vil gerne
Havnemester Lasse Olsen har ikke tid. Hvad gør vi? – Palle spørger. Foldere om oplevelsesmuligheder i Faaborg til krydstogtskibene samt kinesere fra Odense. Vikingerne.
Rektor Sophie Holm Strøm vil gerne

6. Nye projekter?
Der blev orienteret om “sænk havtemperaturen”
Alle de tilstedeværende har erfaring som Fundraisere.