Referat fra Faaborg Lokalråds møde d. 29. September 2016.

Referat fra Faaborg Lokalråds møde d. 29. September 2016.
i den store sal (Det gamle Bibliotek)
Til stede: Palle, Joan, Svend, Torben, Ninna og på besøg Jytte Boisen
Afbud: Inger B.

Mødet blev, indtil vi kunne flytte ind i datastuen, lidt kaotisk, da projekteren støjede med HDMI kablet tilsluttet da VGA blev forsøgt gik den i baglås så den ikke virkede.

Drøftelse af div. fx Faaborg Lokalråds (brogede) fortid m.m.
Desuden bruger vi en del tid på de problemer med P – pladser, som eksisterer i Faaborg By. Det sker da Jytte, som bor i Adelgade, fortæller om de problemer, de har der. Torben nævner også div. P-problemer, det samme gør Palle.
Konklusion: Faaborg Lokalråd støtter en kortlægning af alle P- pladser i Faaborg, vi tænker lidt over, om vi skal holde et borgermøde med deltagelse af FMKs ansvarlige for området, der skal fortælle om, hvordan kommunens planer er .
Ide: Fynske Medier kunne holde et temamøde. Indspark: vi har ikke noget politi her, – i hvert fald ikke det, vi sådan ser i daglige – derfor må der vel være mere (selv)disciplin hos bilisterne.

Palle Petersen fortalte om FMKs svar angående busterminalen, som efterfølgende er blevet videresendt.

Torben Hansen omtalte problemer med hvem man skulle spørge om hvor turistbusserne kunne holde.

Torben Hansen mente: Det offentlig har mange udbrugte, eller sådan cirka, bygninger, her i Faaborg.
Vi forslår at bygningerne gives tilbage til borgerne – hvor det ikke kan lade sig gøre, miljøvenligt nedrives.
Det  er ikke fornuftigt at forsøge at finde brug her og derved skabe et kunstig behov. Det er dyrt, halve løsninger, og brug af vore kreative energier, vi kan bruge bedre andre steder.

Joan Andreasen fortalte om hvad al det frivillige arbejde der foregår i Faaborg kan medføre.
-Havnebadet i stedet for en strandpromenade ved Langelinie
-Et helt nyt Helios Teater
-Minibyen bygger huse
-Renovering af Klokketårnet herunder “Hele byens Bryllup”
-Pakhuset med indstillinger og Kunstnertræf
-Veteranjernbanen?
-Faaborg Lokalråds arbejde med byforskønnelse og fokusgrupperne se mere her http://5600faaborg.dk/faaborg-lokalraad/profilering-af-faaborg/fokusgrupper/
mm

Ninna og Svend orienterede ganske kort om projektet Sænk Havtemperaturen.
Vi har fået kontakt med firmaerne Informationsteknik og Polycom. De er så interesseret i projektet at de vil stille et konferencesystem gratis tilråde i 1 måned. Der kan være 30 aktive deltagere, som kan diskutere med forsamlingen under konferencen. Deltagerne er i prioriteret rækkefølge:
1 Allan Rud Haslund fra Informationsteknik
2. Michael Sørensen og Torben Andersen fra SDU Sønderborg
3. FMKs borgmester og direktionen
4. Politikere fra Faaborg Midtfyn kommune og Sønderborg Kommune
5. Brugere af store varmepumpesystemer
Vi vil kontakte alle telefonisk, pr mail eller besøg indtil vi har fundet 30 deltagere. Vi vil også spørge alle om de er interesseret i at følge med i vores bestræbelser på at opbygget en organisation i Faaborg der skal udbrede kendskabet til et nyt forretningsområde der (på linje med vindmølleindustrien) vil skabe i 10.000 vis af arbejderpladser.

Konferencen skal afholdes sidst i januar

Torben Hansen mente vi kunne bruge et konferencesystem i Havneparken

Vi nåede slet ikke igennem dagsordnen så næste møde blev fastlagt til torsdag den 6. oktober kl 15-17 i den store sal, hvis systemet er bragt i orden, ellers vil vi forsøge om vi kan mødes i FFVs mødelokale Grønnegade 69

Dagsorden for næste møde:

Godkendelse af referat fra sidste møde torsdag den 6. oktober 2016
Siden sidst
Køreplan for projekt Sænk havtemperaturen
Henvendelse fra Hanne Høfsten (Pejrup)
Næste møde med Hanne Raunsmed
Gennemgang af budgetforlig i FMK
Borgerbudgetter 2017