Referat fra Faaborg Lokalråds møde d. 6. oktober 2016.

Referat fra møde i Faaborg Lokalråd torsdag den 6. oktober kl 15-17 i FFVs mødelokale Grønnegade 69

Til stede: Ninna Sloth Lund, Svend Lund, Palle Petersen
Afbud Joan Andreasen og Inger Birkemose
Uden afbud Torben Hansen

Dagsorden
Godkendelse af referat fra sidste møde ok
Valg af ordstyrer og referent Svend
Siden sidst
PP: FMK har købt kiosken på Færgevej (ejerlejligheder) og forhandler om køb af de 2 andre ejerlejligjheder (bolig + Faaborg Firmasport)
FMK ønsker et bofællesskab mellem Huset og Havnestuen og eventuelt også støttecentret i Vestergade – arbejdsgruppe er nedsat.

Henvendelse fra Hanne Høfsten (Pejrup)
Hun er interesseret i at yde et stykke arbejde i forbindelse med Projekt Sænk Havtemperaturen.
Køreplan for projekt Sænk havtemperaturen

Udkast til køreplan for konferencen om projekt ”Sænk Havtemperaturen”

Allan Rud Haslund fra virksomheden Informationsteknik, vil gratis låne FL konferenceudstyr i en mdr.

Et sådant konferenceudstyr giver mulighed for at 30 aktivt kan deltage via smartphone, tablet eller computer. Det skulle kunne give Svend – og andre fra FL? – mulighed for at få styr på betjeningen af udstyret.

(Svend e r begyndt at kommunikere med Allan R. H. mhp at få helt styr på, hvad det er for noget teknik, vi kommer til at bruge, hvordan det stilles op osv)

Div. spørgsmål til Allan R. H.

– kommer Allan R.H. til konferencen og fortæller om systemet? Det finder Svend ud af – foreløbig har han har udtrykt det på den måde, at han skal vide det 1 mdr. i forvejen. – Har Allan R. H. en brochure ang. udstyret? Har han en betjeningsvejledning vedr. udstyret?

Der kan ifgl Allan max. være 30 deltagere – som aktivt kan deltage , dvs. de kan deltage med uddybende spørgsmål eller, hvad de nu kunne finde på at sige

Disse aktive kan både sidde i Salen eller hjemme hos sig selv, på en p-plads et eller andet sted.

Hvordan “tilslutter” disse aktive sig “systemet”?

Hvordan fungerer det, når de 30 deltagere elder, at de gerne vil sige noget. Skal der være en ordstyrer?

Hvem sørger for, at den, der vil sige noget, kommer i fokus på den store skærm?

Vi planlægger at konferencen skal finde sted i slutningen januar 2017

Div. Spørgsmål til drøftelse torsdag FL:

Hvordan prioriterer FL udvælgelsen af disse 30?

1. Alan Rud Heslund

2 forskerne fra SDU Michael og Henrik

3 FL minimum 5 stk

4 Politiker fra Sønderborg Kommune 2029 planen?

5 FMK direktion, politikere og embedsmænd

6. kystnære borgere i FMK

7 FFV om det aflyste havvandsprojekt

8 Pressen

Hvordan kontakter FL dem? Nogen pr. mail? Nogen udvalgte pr. tlf./ besøg?

Forslag: Vi spørger om Hanne Høfsten kunne lave et udkast til kontakt

Skal FL have nogle spørgsmål til bl.a forskerne fra SDU og evt. andre, der deltager klar? Hvis ja, hvilke

Det tænker vi over

Skal vi forsøge om FMK borgmesteren eller andre politikere fra FMK vil byde velkommen?

Ja selvfølgelig

Skal FL byder på kaffe eller andet? hvis ja, hvor stort et budget skal vi regne med, sponsorer?

Ja til kaffe mv, Allan Rud bør have en gave.

Skal konferencen optages? hvis ja, hvem gør det

Ja Til internt brug. Svend spørger Ida

Skal den streames? hvis ja, hvem gør det?
Måske. Jysk-Fynske medier

Ordstyrer?
Allan?

Næste møde med Hanne Raunsmed???

Gennemgang af budgetforlig i FMK
Udsættes

Borgerbudgetter 2016
Er der nogen der har nogen ideer til ansøgninger?

Bofællesskab Torpegård N+S besøgte dem. Der er 6 familier der er klar til at begynde når finansieringen er faldet på plads. De har været i gang i 4-5 år. Vi fik dejlig kage.og så den vidunderlige udsigt

Eventuelt