Årsmøde i 2017

Årsmøde i Faaborg Lokalråd

Tid: mandag den 29. maj 2017 kl 16-18

Referat fra årsmødet 2017

 

Bestyrelsen beretning:

Vi har i det forgange år 2017 haft 13 større opgaver 11 møder og 2 svarbreve. I 2016 havde vi 8 møder.

Der er referat fra alle opgaver/møder på adressen http://5600faaborg.dk/faaborg-lokalraad/moeder/ 

Det er især værd at nævne vores møde med FMKs afdelinger for politik og strategi samt afdelingen for klima og energi.

FLs bestyrelse mødtes med Susanne Jervelund KMKs klimaafdeling og Bjarne Brøndgaard afdelingen for politik og strategi

Faaborg Lokalråd havde på mødet med BB. og SJ følgende oplæg: Faaborg Lokalråd ønsker at oprette et videnscenter for de vejrlige udfordringer. Den deraf følgende grønne omstilling kan give mange arbejdspladser. Projekt ”Sænk havtemperaturen” er et eksempel.

Vi vil se nærmere på foreningen Clean http://cleancluster.dk/wp-content/uploads/2015/06/Vedt%C3%A6gter-CLEAN-090514.pdf

Fordi vores kontakt på SDU Michael Sørensen er der nu: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6265051878355275776/

 

Hvordan går det med klimaet her på jorden.

Solen er godt for meget men skaber også en masse problemer. Vand fordamper og skaber en masse problemer som: Orkaner – Skybrud – Oversvømmelser – Mudderskred – Ekstremt vejr

 

Nogen mener at klimazonerne vil ændre sig – al is vil smelte – tundraen vil tø.

Nogen steder er der for meget vand andre steder for lidt.

Det kunne vi måske ændre på.

 

Vind.

 http://simpelenergi.dk/wp-content/uploads/2012/07/Twisted_Savonius_wind_turbine_in_operation@60rpm.gif

 Vedvarende energi/den grønne omstilling

– solcelleanlæg: solcellepaneler, invertere, fabrikanter og forhandlere mm

– solfangere

– energilagring

– Nye energiformer: når der slås græs ved vejkanterne kunne det vel samtidig samles op, komprimeres og derefter bruges som briketter? 

  Susanne Jervelund gennemgik FMKs skrift om klima og energi.

 Det der umiddelbart er interessant for FL er Repair Café, som vi

har orienteret Hobbyværkstedet om. Det resulterer sikkert i at det kommer til at hedde ”Hobby-og reparationsværkstedet”.

 Alle posterne i Klimaprojekter i FMK finder Faaborg Lokalråd interessante. Et nyt møde med SJ?

 Under FMK Energi- og klimasti er genbrug af regnvand og brug af sekundavand interessante.

 Tour FMK Klima – og energi kan udvides med varmepumpeanlæg på trentemølle og 2 anlæg der udvinder energi fra fjorden i Faaborg.

 CLEAN Grøn Erhvervsvækst er stort. Der kan Faaborg Lokalråds projekt ”Sænk havvandtemperaturen”  måske finde et ståsted?