1 svarskrivelse til Anna Hellesøe om bevillingen af 24.000 kroner til Faaborg Lokalråd

Uddybning af projektet 513 arbejdspladser til Faaborg inden år 2036.

Strategiske handleplaner

Faaborg Lokalråd skal nu i gang med en større ansøgningsrunde. Mogens Lykketoft sagde den 1. maj 2016 til Clemens, at klimaet var det mest presserende problem, som det vil koste i hundredvis af milliarder private og offentlig investeringer at gøre noget ved. Kunne Faaborg Lokalråd blot skaffe 1 milliard  ville vi kunne få skabt mere end 513 arbejdspladser i løbet af de næste 20 år.

De 5 projekter har fået arbejdstitlerne:

– 1. Sænk Havtemperaturen

– 2.Videokonferencer

– 3. Alzheimers sygdom

– 4. Den nye sunde Faaborg Leve(r)postej

– 5. salg og support

513 arbejdspladser til Faaborg egnen inden år 2036 er et samlende projekt som får projekt nummer 0.

Projekterne vil alle bidrage til at øge borgertilfredsheden, branding og bosætningen på Faaborg Egnen.

Der skal mange personer til at løfte disse projekter, så der snarest kan ske noget i en fart. Faaborg Lokalråd kommer ikke til at ansætte folk. Faaborg Lokalråd vil indsamle viden til projekterne på en sådan måde, at firmaer og iværksættere kan skabe lønnet aktiviteter indenfor projekterne. På den måde skabes øget aktivitet i Faaborg PÅ FAABORGEGNEN?

Aktiviteterne bliver synliggjort som begivenheder på Facebook og under det sker på FMKs hjemmeside. Der er også flere facebook grupper hvor aktiviteterne kan slås op. Desuden skal Faaborg Lokalråds hjemmeside 5600Faaborg.dk oplyse om hvilke aktiviteter, der er planlagt. På www.foreningsbrugsen.dk/slideshow vil der blive vist aktiviteter for alle projekter. Den første aktivitet bliver Alzheimer. Her gøres der opmærksom på, at det drejer sig om kokusolie, som ikke er lægemiddel men en fødevare. Formålet er at få Alzheimer patienter til at spise 2 spiseskefulde kokusolie dagligt. Vi ønsker at finde ud af, hvor mange af dem, det vil hjælpe og om man kan undgå, at de skal på plejehjem. PILOTPROJEKT Skypekontoen mediesvend skal udlukkende bruges til at kontakte personer, der har relation til projekterne. Den forbindelse vi har nu 10/1 egner sig ikke til Skype, den afbryder hele tiden forbindelsen. Det bliver derfor nødvendigt at anskaffe hurtigere og sikrere internetforbindelser. Vi vil rådføre os med firmaerne Oister, Informationsteknik, Videoxio, Fullrate mf. 

Projekt nr. 1 – Sænk Havtemperaturen er et meget LANGSIGTET? visionært projekt. Det er et projekt, der har været under opsejling i mange år, men det blev første gang vist i november 2016. HVOR? Siden da har vi indsamlet viden til projektet. Faaborg Lokalråds fondraisergruppe har blandt andet for egne midler besøgt SDU Sønderborgs projekt i Hardeshøj på Als. Her fortalte forskningsassistent Michael Sørensen om det forsøgsanlæg, der her er installeret til opvarmning af 10 huse. Varmen hentes fra havet. Vi filmede VORES SPØRGSMÅL OG SVARENE DERPÅ, I ALT i 1 time, som vi efterfølgende har TRANSSKRIBERET (lavet en udskrift af) 

Vi vil gerne besøge anlægget igen for at optage 7 korte film:

Det er ønskeligt, at der laves lyd/kortfilm, der giver indtryk af, hvor let anlægget er at betjene mm.

Kortfilmene skal vare ca. 90 sekunder. Disse kan så, når de ligger på YouTube, afspilles i rækkefølge som playlister. 

Lydklip/Film 1: Salgspræsentation af anlægget f.eks ”let betjening” mm. Opstart og nedlukning. Sommer kontra vinter.

Lydklip/Film 2: Skal beskrive hvilke dele anlægget i store træk består af. Kan man udvide anlægget trinvis?

Lydklip/Film 3: Kræver anlægget værkstedsfaciliteter? Hvor meget service kræver anlægget? Skal der være tilknyttet serviceteknikere: EL, VVS, smed, frømand?

Lydklip/Film 4: Skal der være et reservedelslager? Hvor stort? Hvilke dele skal være tilstede? Hvad gør man ved driftsstop?

Lydklip/Film 5:Kan man slutte anlægget til fjernvarmenettet?

Lydklip/Film 6: Hvor meget fylder anlægget, kan det stå udendørs? Hvordan tages varmen fra havvand ind i anlægget. Er der problemer her, der kan give driftsstop. Hvem kan beregne, hvad der vil ske med havtemperaturen i Faaborg fjord.

Lydklip/Film 7: Hvad består anlægget af ned til mindste detalje?

Andre spørgsmål: Hvad hedder delene? Skal anlæggets dele have specielle navne som er særligt for netop Greenwater produkter?

For at få optimal lyd, billede vil Faaborg Lokalråd gerne anskaffe en ekstra trådløs mikrofon, en LEDlyskilde og det nyeste redigeringsprogram.

Det vil også være gavnligt at besøge Augustenborg Fjernvarme, Amagerværket, FFV og Trente Mølle. 

 Vi fik skrevet en pressemeddelelse, der resulterede i en større omtale i aviserne og Palle Søby Eriksen fra Faaborg redaktionen streamede en film/video til Facebook.  

 Der skal laves flere pressemeddelelser, en brochure og en trailer, som man kalder det i filmsproget. Vi skal være klar til at rykke ud i forsamlingshusene for at fortælle om de muligheder, der er for at lave varmeforsyning med varmepumpeanlæg. Derfor skal der anskaffes en videoprojektor og et lærred. Og der skal kunne bruges 4G WiFi. Vil i et vist omfang streame med mobiltelefon eller camera. 

 På spørgsmålet hvad det er for nogle arbejdspladser, der kommer ud af det, vil vi anføre, at vi står overfor et nyt industrieventyr, som kan sammenlignes med vindmølleindustrien. Her arbejder mange veluddannet faggrupper.

 Projekt nr. 2 – Videokonferencer.

Fordelen ved videokonferencer er man ikke behøver at rejse for at være deltager.

Der er mange temaer, der er velegnede til videokonferencer, f.eks. 

– Sænk havtemperaturen, DELTAGERE BLIVER BRUGERE AF STORE VARMEPUMPESYSTEMER, KOMMUNALE OG STATSLIGE EMBEDSMÆND, DER ARBEJDER MED KLIMATILPASNING M. FL. PÅ DEN MÅDE SAMLES VIDEN, SÅLEDES AT DET BLIVER ATTRAKTIVT FOR LOKALE FIRMAER OG IVÆRKSÆTTERE AT HENTE DE INFORMATIONER, DER OPSAMLES PÅ KONFERENCERNE. INFORMATIONERNE OFFENTLIGGØRES PÅ VORES HJEMMESIDE I FORM AF SKREVEN TEKST OG UPLOADEDE VIDEOER. 

– Alzheimers DISKUTERE MED F.EKS. AMERIKANSKE SKAL DET OVERHOVEDET MED HER, NÅR KRAVENE FRA FMK ER SOM DE ER?

– erfaringsudveksling imellem bymæglerne i de danske byer

– erfaringsudveksling om hvad lokalrådene arbejder med, og hvad de efterlyser gode råd til

– KONTAKT MELLEM ERHVERSVIRKSOMHEDER?

Vi vil dokumentere med video: SÅDAN AT ANDRE KAN LÅNE UDSTYRET OG UMIDDELBART BRUGE DET??

– hvordan man sætter en konference op

– hvem HVOR MANGE KAN DELTAGE ?deltager

Der skal fremstilles en pressemeddelelse, en brochure og en trailer. Vi skal være klar til at rykke ud på plejehjemmene og i forsamlingshusene (SÅ SKAL VARMEPUMPERNE VEL OGSÅ NÆVNES HER?? for at fortælle om de muligheder, der er for at forbedre levevilkårene for mennesker, der har Alzheimer. Derfor skal der anskaffes en videoprojektor og et lærred. Og der skal kunne bruges 4G WiFi. Vi vil i et vist omfang streame med mobiltelefon eller camera. 

Kan dette give arbejdspladser? Ja – Faaborg Lokalråd skal her opfattes som et videnscenter. Den dokumentation, vi får indsamlet, skal overbevise firmaer/iværksættere om, at her er et erhvervsområde, som det kan betale sig at iværksætte ( SE UNDER SUPPORT OG SALG)?

 Projekt nr. 3 – Alzheimers sygdom

Det var på Facebook Svend Lund fik øje på, at Dr. Mary Newport fra USA i 2008 gik andre veje, end læger plejede at gøre med medicin. Hun fandt ud af, at kokusolie (et levnedsmiddel der kan købes i de fleste supermarkeder) havde/har nogle særlige egenskaber, det var værd at forsøge sig med. Hendes mand, Steve, var svært handicappet af Alzheimer. Inden hun begyndte at give Steve 2 spiseskefulde kokusolie hver dag, fik hun Steve til at lave ur-testen. Den var totalt kaotisk (se Faaborg Lokalråds brochure om Alzheimer). Men tydeligt var det, at der skete forbedringer fra dag til dag, så efter 37 dage var ur-testen tæt på at være perfekt. I det kommende år var der fortsat forbedringer at spore, men derefter forblev Steves tilstand uændret. 

Det er nærliggende at tro, at mange familier ved brug af kokusolie vil kunne undgå at sende en ægtefælle på plejehjem. Det vil vi undersøge med videokonferencer, litteratursøgning og finde pårørende eller plejehjem, der vil deltage i projektet PILOTPROJEKT

Kan dette give arbejdspladser? – Ja, vi skal vise vejen til, hvordan man får stillet diagnosen Alzheimer. Måske nogen vil oprette et diagnosecenter på sygehusets laboratorium med simple test eller en scanner, der kunne vise, hvor galt det står til i hjernen HVORFOR IKKE BLOT BRUGE UR-TESTEN??

 Projekt nr. 4 – Den nye sunde Faaborg Leve(r)postej

Den nye sunde Faaborg Leve(r)postej er på tegnebrættet FLERE HAR VIST INTERESSE I AT VÆRE MED TIL AT FREMSTILLE NOGLE PRØVEEKSEMPLARER SOM DER INVITERES TIL PRØVETESTNING AF PÅ DET GAMLE BIBLIOTEK

(En ny sund Faaborg bolle er på trapperne)

Vil det give arbejdspladser? Ja – salg og support må være behjælpelig med at dokumentere det

 Projekt nr. 5 – salg og support

Her kan man få en uvildig bedømmelse af en ide’s bæredygtighed  – DESUDEN KAN IVÆRKSÆTTERE FINDE MULIGHEDER I DEN VIDEN, VI INDSAMLER  – OG FUNDRAISERNE VÆRE BEHÆLPELIGE MED RELEVANT FONDSSØGNING SAMT HER SKAL AL DOKUMENTATION AF PROJEKTETNES DUELIGHED SAMLES

Er der arbejdspladser i det? Ja – DET TROR VI PÅ