2. svarbrev til Anna Hellesøe

Pengene fra Borgerbudget 2016 skal anvendes til en forundersøgelse af mulighederne for at etablere små varmeforsyningsanlæg med brug af havvand og varmepumpesystemer til mindre bysamfund i f.eks. FMK.

(Projekt ”Sænk Havtemperaturen”).

1. Studieture til Green Water projektet i Hardeshøj på Als og/eller Augustenborg Fjernvarme hvor 4 personer deltager. Formålet med turen er at optage 7 korte film:

Lydklip/Film 1: ”Salgspræsentation” af anlægget f.eks ”let betjening” og anlæggets økonomi vs. andre alternative energikilder, sol og vind. Opstart og nedlukning. Sommer kontra vinter.

Lydklip/Film 2: Skal beskrive hvilke dele anlægget i store træk består af. Kan man udvide anlægget trinvis?

Lydklip/Film 3: Kræver anlægget værkstedsfaciliteter? Hvor meget service kræver anlægget? Skal der være tilknyttet serviceteknikere: EL, VVS, smed, frømand?

Lydklip/Film 4: Skal der være et reservedelslager? Hvor stort? Hvilke dele skal være tilstede? Hvad gør man ved driftsstop?

Lydklip/Film 5: Kan man slutte anlægget til fjernvarmenettet?

Lydklip/Film 6: Hvor meget fylder anlægget i Hardeshøj, der kan forsyne ca. 10 boliger med varme? Hvordan tages varmen fra havvand ind i anlægget? Er der problemer her, der kan give driftsstop? Hvem kan beregne, hvad der vil ske med havtemperaturen i f.eks. Faaborg fjord.

Lydklip/Film 7: Hvad består anlægget af ned til mindste detalje?

Pris for 4 rejser kr. 4.084

2. Videokonferencer om emnet: etablering af varmepumpesystemer til mindre bysamfund som ovenfor nævnt.

Hvem skal deltage?

– kommunale miljøarbejdere og politikere, såvel kommunale, regionale samt landspolitikere. Eksperter og brugere.

Hvad skal drøftes?

Konferenceoplæg udarbejdes i samarbejde med Hardeshøj og/eller Augustenborg Fjernvamre, der bl.a. har ekspertisen fra 2 forsøgsanlæg.

Hvorfor?

Faaborg Lokalråd er i den undersøgende fase i forhold til projektet ”sænk havtemperaturen”. Mange data skal indsamles, før vi evt. går videre til pilotprojekter.

Pris: leje af virtuelt møderum til 30 deltagere i 11 mdr. kr. 13.612. (udlejeren Informationsteknik/Videoxio prøveopstiller og instruerer i brugen af systemet gratis i 1 mdr.)

3. Hjemmeside dvs domæne og hotelleje hvor alle væsentlige data samles

Pris: kr. 270

4. Trådløs mikrofon der er nødvendig for at opnå tilstrækkelig kvalitet i interviewene.

Pris kr. 3.500

5. Batterioplader til kamera, er nødvendig for ikke løbe tør for strøm under optagelser og interviews

Pris kr. 409

Pris i alt, alle priser er incl. moms:

4.084 + 13. 612 + 270 + 3.500 + 409 = kr. 21.875, uforudsete udgifter kr. 2.125.

Totalt kr. 24.000