Borgermøde om Civilsamfunden den 22. februar

http://www.fmk.dk/politik/strategier-og-politikker/politik-for-samarbejde-mellem-civilsamfund-og-kommune/sammen-om-faelles-skaber-vi-inviterer-til-dialogmoede/