Møde om mail til FMKs direktion den 6. februar 2017

HVAD DREJER SAGEN SIG OM:
 
D. 19. nov. 2015 sendte Faaborg Lokalråd vores svar på artiklen i FAA “Lokalråd føler sig overset” til borgmester Christian Thygesen og vicekommunaldirektør Bettina Høst Poulsen til orientering
 
Siden da har Faaborg Lokalråds bestyrelse haft yderligere initiativer (også) i form af en ansøgning d. 19. dec. 2015 stilet til Direktør Annalise Horster, hvor vi søger 39.000kr.  Annalise Horster bad om denne fornyede ansøgning, da vores ansøgning fra sommeren 2014 var forsvundet! 
 
D.D. HAR VI ENDNU IKKE MODTAGET SVAR. HVORFOR?
 
Vi får ikke samme støtte som andre lokalråd og lignende, det på trods af at Faaborg Lokalråd, som det fremgår nedenfor, har bestået siden 2007. Hvorfor?
Faaborg står uden repræsentation i FMK – og har gjort det i mange år.
 
FAABORG LOKALRÅDS HISTORIK GANSKE KORT FORTALT:
Faaborg Lokalråd – stiftet  2007
Faaborg Lokalråd har fungeret – og fungerer fortsat med 
– årlig generalforsamling 
– beretning over aktiviteter ( se 5600faaborg.dk)
– fremlæggelse af regnskab
– valg af bestyrelse 
Alt er foregået – og foregår efter vedtægterne og de almindelige foreningsretlige regler 
 
Med venlig hilsen
på bestyrelsens vegne