Møde med Bjarne Brøndgaard og Susanne Jervelund

Kære Svend og alle andre fra Faaborg Lokalråd

Vi mødes jo her om en times tid  – hvor emnet er samarbejdsmuligheder for projekter om miljø/energi og Susanne fra By, Land og Kultur deltager.

Men jeg skylder stadig et svar på jeres oprindelige ansøgning – og jeg har været i gang med at afsøge andre puljer i kommunalt regi – her er jeg blevet stillet et meget relevant spørgsmål og så jeg har brug for en afklaring af – og som har betydning for om der er muligheder for kommunalt tilskud.

I har søgt 39.000 kr. på baggrund af et driftsbudget.

På mødet for 1½ måned siden fortalte I mig, at tanken med midlerne var at bruge dem til etablering af en fælles forening for alle foreninger i Faaborg (Der ville være med) – og budgettet var tænkt til dette arbejde og som sådan ikke til det nuværende “Faaborg Lokalråd” – er det rigtig forstået?

Så kan jeg ikke helt se om der er tænkt et engangsbeløb, dvs. hvis midlerne gives til et første år – eller er der tænkt et årligt driftstilskud – dvs. hvert år fremover?

Jeg ved godt at I efterhånden har ventet på svar i årevis – men jeg vil gerne undersøge alle muligheder inden jeg får behandlet jeres ansøgning.

Hilsen Bjarne – vi ses


Susanne Jervelund præsentrede nogle 8 sider omhandlende FMKs Klima- og energiprojekter. Se nærmere her http://klima.fmk.dk/forside/

Dem vil Faaborg Lokalråd snarest tage stilling til.