REFERAT FAABORG LOKALRÅD D. 17 AUG. 2017

KORT PROJEKTBESKRIVELSE incl. Budget

Pengene fra Borgerbudget 2016 skal anvendes til en forundersøgelse af  mulighederne for at etablere små varmeforsyningsanlæg med brug af havvand og varmepumpesystemer til mindre bysamfund i f.eks. FMK.

(Projekt ”Sænk Havtemperaturen”).

1. Studieture til Green Water projektet i Hardeshøj på Als og/eller Augustenborg Fjernvarme hvor 4 personer deltager. Formålet med turen er at optage 7 korte film:

Lydklip/Film 1: ”Salgspræsentation” af anlægget f.eks ”let betjening” og anlæggets økonomi vs. andre alternative energikilder, sol og vind. Opstart og nedlukning. Sommer kontra vinter.

Lydklip/Film 2: Skal beskrive hvilke dele anlægget i store træk består af. Kan man udvide anlægget trinvis?

Lydklip/Film 3: Kræver anlægget værkstedsfaciliteter? Hvor meget service kræver anlægget? Skal der være tilknyttet serviceteknikere: EL, VVS, smed, frømand?

Lydklip/Film 4: Skal der være et reservedelslager? Hvor stort? Hvilke dele skal være tilstede? Hvad gør man ved driftsstop?

Lydklip/Film 5: Kan man slutte anlægget til fjernvarmenettet?

Lydklip/Film 6: Hvor meget fylder anlægget i Hardeshøj, der kan forsyne ca. 10 boliger med varme? Hvordan tages varmen fra havvand ind i anlægget? Er der problemer her, der kan give driftsstop? Hvem kan beregne, hvad der vil ske med havtemperaturen i f.eks. Faaborg fjord.

Lydklip/Film 7: Hvad består anlægget af ned til mindste detalje? 

Pris for 4 rejser kr. 4.084

2. Videokonferencer om emnet: etablering af varmepumpesystemer til mindre bysamfund som ovenfor nævnt.

Hvem skal deltage?

– kommunale miljøarbejdere og politikere, såvel kommunale, regionale samt landspolitikere. Eksperter og brugere.

Hvad skal drøftes?

Konferenceoplæg udarbejdes i samarbejde med Hardeshøj og/eller Augustenborg Fjernvamre, der bl.a. har ekspertisen fra 2 forsøgsanlæg.

Hvorfor?

Faaborg Lokalråd er i den undersøgende fase i forhold til projektet ”sænk havtemperaturen”. Mange data skal indsamles, før vi evt. går videre til pilotprojekter.

Pris: leje af virtuelt møderum til 30 deltagere i 11 mdr. kr. 13.612.(udlejeren Informationsteknik/Videoxio prøveopstiller og instruerer i brugen af systemet gratis i 1 mdr.)

3.  Hjemmeside dvs domæne og hotelleje hvor alle væsentlige data samles 

Pris: kr. 270

4. Trådløs mikrofon der er nødvendig for at opnå tilstrækkelig kvalitet i interviewene.

Pris kr. 3.500 

5. Batterioplader til kamera, er nødvendig for ikke løbe tør for strøm under optagelser og interviews

Pris kr. 409

Pris i alt, alle priser er incl. moms: 

4.084 + 13. 612 + 270 + 3.500 + 409  = kr. 21.875, uforudsete udgifter kr. 2.125. 

Totalt kr. 24.000

Efter vores møde mandag den 14. august med Anna Hellesøe og Astrid Laursen, FMK, hvor der blev givet grønt lys for Havvandsprojektet, bevilget iflg. BB 2016, holdt Faaborg Lokalråd et opfølgende møde for at drøfte en “køreplan” for projektet i den nærmeste fremtid og samle op på økonomien heri.
Det drejer sig lige her og nu om de beløb, vi privat eller Faaborg Lokalråd har lagt ud samt afklaring af hvilke udgifter, vi får brug for inden så længe ( når besøg med Hardeshøj eller andre er fastlagt).

1. Brochuren “513 arbejdspladser”           512,5
2. Harddisk 2T                                          500,-
3. Besøg seminar Microsoft Lyngby      1.244,- #
4. Trådløs mikrofon.                               3.009,- #
5. Batterioplader.                                      409.- #
6. Rejse til Hardeshøj tur retur 4 Pers   4.084,-

De tre første punkter viser udgifter, vi har afholdt. De følgende viser forhold, vi gerne vil bruge penge til for at komme videre med projektet.
(Vi skal have Kommunens EAN nr., hvis Photo Care f.eks. accepterer at sende regning direkte til FMK).

Første skridt henimod realiseringen af havvandsprojektet bliver en genetablering af kontakten med Hardeshøj med henblik på at kunne få aftaler om besøg, interviews og filmoptagelser, der samlet skal fungere som videndelingsplatform ( det er her Harddisken er nødvendig).
Det fungere som 1. led i vores forundersøgelse, der retter sig mod en afklaring af mulighederne for at kunne gøre Faaborg til et varmepumpecenter, når det drejer som om udvinding af varme fra havvandet.

Ad. 3 Deltagelse i Microsofts seminar om “videokonferencer”
Ad. 4 Nødvendig for at få kvalitet i interviews.
Ad. 5. Pris for 4 besøg tur retur.

Referent Joan – og Ninna

Herefter diskuterede vi Faaborg Lokalråds nye rolle som projektleder på BB2017 Faaborg

Step1- Vi skal indkalde samarbejdspartnere via pressen

Step2 – Indkalde projekter

Step3 – FMK godkender projekterne (kommunalfuldmagten)

Step4 – Afstemningsprocedure

Step5 – Vinderne offentliggøres