Referat fra Faaborg Lokalråds møde den 18/9 2017

Dagsorden:

Lindø 6.000 arbejdspladser?

Køreplan for vores projektlederrolle for Borgerbudget 2017 for Faaborg
Der udarbejdes en pressemeddelelse:
Faaborg Lokalråd indkalder til møde angående organisering af “Borgerbudget 2017” – dvs procedure for indkaldelse af ansøgninger til projekter i Faaborg by. Der er således 28.534,61 kr til hvert lokalområde incl annoncer mv.
Det bemærkes at de politiske krav er, at pengene skal bruges til projekter, der understøtter profilen for Faaborgegnen.
Mødet holdes på bibliotekets torv, Herregårdscentret torsdag den 12 oktober kl 17- 18:30.
Yderligere oplysninger hos Svend Lund 2130 6116.
Denne liste udbygges http://5600faaborg.dk/kultur-i-faaborg/kulturby-faaborg/ Der findes kontaktpersoner, mailadresser og telefonnumre. Kontaktpersonerne spørges om de kender nogen der vil deltage i aktionsgruppens arbejde. De samme spørges om nogen er parat til at søge penge hos BB2017. De skal skrive til aktionsgruppenfaaborg@gmail.com

Køreplan for projekt 1 Sænk havvandstemperaturen

Denne liste udsættes http://5600faaborg.dk/faaborg-lokalraad/projekter/513-arbejdspladser-inden-2036/saenk-havvandstemperaturen/koereplan/Der findes kontaktpersoner, mailadresser og telefonnumre på store varmepumpe brugere og eksperter indenfor området.
Nicolai Lautrup Andersen kontaktes om Clean. Svend følger op på vores henvendelse.
Michael Sørensen kontaktes om Hardeshøj. Svend spørger om der er nyt i sagen.
Vi øver os i optagelser og interview hos Peter Madsen og Trente Mølle.

Køreplan for Videokonferencerne

Svend kontakter Allan Rud Haslund sidst på måneden for at aftale nærmere om opstilling af deres system. Hvad skal stilles op og hvor og hvor længe.

Det forventes at vi skal ud til de kystnære byer for at præsentere vores projekter derfor er det ønskeligt at Faaborg Lokalråd indkøber følgende

4G USB modem

Med Huawei 4G USB modem kan du være online overalt i DK. Modem leveres inkl. SIM-kort.

Det koster: 417 kr for den første måned. Vi køber USB modemet og det er incl. 79 kr i fragt.

Derefter koster et 59 kroner om måneden ved 5 GB data. Det kører vi med til vi har fået videokonferencerne kørt i stilling.

Om vi skal tilkøbe data eller have en dyrere månedsydelse det vil vise sig.

Svend skriver til Anna Hellesøe og spørger.

Økonomi