2018

I det forgangne år har der været møder.

M.h.t. Borgerbudget 2016 er der gået en del tid inden vi i aug. 2017 fik den endelige afgørelse af, hvilke opgaver de bevilgede penge måtte bruges til. Det medførte en problematik, fordi vores kontaktpersoner på Hardeshøj, teststationen for udvindelse af varme fra havvand, i mellemtiden havde fundet nye udfordringer. Vi har dog fundet frem til en forhåbentlig ny kontakt på stedet, nemlig VVS manden, der har installeret anlægget.
Vi har bl.a. p.g.a. af de beskrevne problemer taget kontakt til Trente Mølle, der anvender et lignende system, dog ved brug af søvand.

Mht. videokonferencesystemet har vi af afprøvet Videexio, men fundet det for dyrt og besværligt. Derfor har set på andre løsninger. Vi har fundet og afprøvet zoom. us, som vi har besluttet at fortsætte med.

Formand Svend Lund