Møde den 22. jan

Møde Faaborg Lokalråd, FL, d. 22. jan. 2018

Siden mødet med Anna Hellesøe og Astrid Laursen, FMK, i aug 2017, hvor endeligt tilsagn til projektet med arbejdstitlen “sænk havtemperaturen” blev givet, har FL brugt en hel del tid på at undersøge videokonferencesystemet.
Desværre har vi fundet det for usikkert at bruge det selv med den to-do liste, vi kreerede, hvilket vi har meddelt Informationsteknik (med hvem vi fortsat har mulighed for at samarbejde med).
Desuden har FL i den periode administreret Borgerbudget, BB, Faaborg 2017. Vi har desuden brugt en del tid på, at få Svends nøglekort til Byskolen aktiveret. Møderne i forbindelse med BB Faaborg 2017 måtte således afholdes på Torvet ved Biblioteket.

I dag mødtes vi m.h.p. at kreere ny strategi:
vi forsøger igen kontakt til Hardeshøj, da kontaktpersonerne fra SDU nu er ansat andre steder, f.eks. via VVS firmaet, der installerede maskinerne m.m. Spørge hvem der evt. er ansvarlig for driften, hvis den altså fortsat eksisterer.
Kontakte Broager, som Joan var stødt på, m.h.p. deres brug af grundvand – og varmepumper m.m. samt kontakte Augustenborg m.h.p. deres brug af vand fra fjorden, men allerførst forsøger vi kontakt til Trente Mølle, som udvinder varme fra en sø.
Når Trente mølle er besøgt – og sprm. der er udarbejdede til de 7 film afprøvet – skal vi mødes igen og drøfte evt. ændringer i spørgsmålene.

Når alle steder er besøgt og beskrevet i ord og billeder, drøftede vi muligheden for, at fremlægge materialet for div. kystnære lokalråd/foreninger/byer og på den måde se om også “eksperter” ville/ kunne være til stede. Det istedet for top – down modellen.

Svend spørger, om det er o.k., at han til den farveprinter, han privat har fået
doneret, kan købe farvepatroner, således at vi selv kan printe foldere og revidere samme henadvejen. Det får han o.k. til.
Svend spørger også om det er o.k., at han køber et kabel til iPad, som gør den den i stand til via en projekter at vise div. fra iPad og at få forbindelse til nettet. Det får han o.k.til.
Referent Ninna