Mødereferat fra den 7. oktober

Faaborg Lokalråd afholdt møde
Tid: mandag den 7. oktober kl 15:30-17
Sted: Odensevej 61

Dagsorden:

Gensidig orientering
Joan:
– Hans Rasmussens Have bliver nu opgraderet med en flot legeplads, så der er sammenhæng i tingene.
– Faaborg Flaglaug udsættes
Ninna:
– høringssvar om kommuneplan lavet sammen med Palle
– orientering: Arkkel om Stionsbygningen i Ringe
Svend:
– forbrugerforeningen Syd sydvestfyn: Nordea trækker nu 90 kr/kvartal. Vi bør diskutere dette. Jeg har oprettet hjemmesiden : her Palle finder ud af det juridiske omkring opløsning af foreningen. her kan vi indkalde til generalforsamling. Vi Har oprettet facebookgruppen og offentliggøre det her. Svend spørger Nordea om de har vedtægterne.
– Faaborg Kanonerlaug: Ole Hansen har i april skrevet til FMK om de lokaler de kunne ønske sig. Vi kan skrive til FMK og spørge hvad svartiderne er. Vi kan undre os over det tager så lang tid? Vi hører nærmere på fredag.
– Gratis reklamefilm for tilfyttere: Omkostningsfri professionel tilflytter- og bosætningsfilm om Faaborg og opland via AD-MEDIA. Vi vil gerne høre nærmere.
– Jobmesse i Congress centret i torsdag den 12 september 2019. Den var godt besøgt. Der var størst interesse om temaet CBD.
– Jeg besøgte AuroraNordics stand. De skal aflevere stængler som farligt affald. De ville blive glade hvis de kunne slippe for det. Vi kan spørge om de er interesseret i at vi forsøger at få lov til at bortskaffe det til til fiberproduktion og fremstilling af pulpmasse.
– Henvendelse fra Ældresagen Odense om foredrag om Cannabis, klima og energi måske det afholdes i seniorhuset i Odense, som besøges af flere tusinde hver uge.
– Stiftelse af FaaborgCBD amba se udkat til Vedtægter for FaaborgCBD amba. Kan klares på Zoom.us
– Conventus kursus?
– Hobbyværkstedet indkaldes til generaforsamling
– Svar til Hartvig? Svend skriver.
– Cykelsti til Svanninge Bakker. Vi bør foreslå en billig løsning, hvor man cykler af stien fra Vestergade rundkørslen – forbi Moseparken – gennem Hans Rasmussens Have – langs cirkuspladsen fordi Faaborg Hundevenner – op til Produtionsskolen – over Nyborgvej videre til Svanninge by af Vængegyden – forbi Brahesvænge til en sti der fører til Svanninge Bakker. Vi har en plan skriver vi til Søren Kristensen.

– BB 2019 Styregruppen Palle, Ninna
ansøgninger
Hans Tønnesen søger. Svend Sender videre. Vi skriver tilbage om tilladelser.
Ninna: belysning – Belysning vil jeg gerne drøfte, hvis der er tid – for det bliver ikke dette år, jeg når at få elektrikere til at give tilbud.
Svend: Botanisk have med temaet 68 CBD sorter. Har søgt kommunen om et stykke jord. Har søgt Landbrugsstyrelsen om dispensations fra arealkravet. Vi skriver ansøgningen Frants som andelshaver sender den til BB2019

Alle er velkomne

Rediger