Referat fra møde 13. januar 2020

REFERAT

1. BB 2019/20 ansøgningerne deadline 15. februar
Styregruppen Palle, Ninna
Ny kontaktperson til FMK (ifølge referat fra sidste egensmøde): Søren Heide soepe@fmk.dk
Hans Tønnesens ansøgning er sendt til juridisk godkendelse.
FMK afholder elektronisk afstemning.

2. tilbud om Gratis reklamefilm for tilfyttere: Omkostningsfri professionel tilflytter- og bosætningsfilm om Faaborg og opland via AD-MEDIA.
På egnsmødet nævnte Gunnar Landtved at man i Ryslinge havde haft dårlige erfaringer med dette? firma.
SL kontakter Signe Pardorf om denne info.

3. Høringssvar om forslag til ny affaldsordning. Deadline 26 januar
Borgermøde den 15. januar kl 19 Sundskolen Svanen.
Vi mødes på tirsdag den 21 kl 10

4. forbrugerforeningen Syd sydvestfyn: Nordea trækker nu 90 kr/kvartal. Vi drøftede dette endnu engang og blev vi enige om at SL hæver pengene

DAGSORDEN for den 21. januar kl. 10

1. Høringssvar om forslag til ny affaldsordning. Deadline 26 januar

2. Conventus kursus?

3 Henvendelse til FMK?
Cykelsti til Svanninge Bakker en billig løsning, hvor man cykler af stien fra Vestergade rundkørslen – forbi Moseparken – gennem Hans Rasmussens Have – langs cirkuspladsen fordi Faaborg Hundevenner – op til Produtionsskolen – over Nyborgvej videre til Svanninge by af Vængegyden – forbi Brahesvænge til en sti der fører til Svanninge Bakker.