2. møde om Faaborgs profil den 20 juni 2015

Referat Lokalrådsmøde d. 20. juni 2015 i salen Grønnegade 44

Brainstorm vedr. ideer og input til “tilflytter”:

Svend: spørge om de 3 områder hedder Forstadsbåndet, Ringe og Faaborg
at der skrives Faaborg – egnen i stedet for Det Maritime Sydfyn

Yderligere på forsiden: gode boliger til rimelige penge, mange muligheder for uddannelse: Akademiet for Talentfulde Unge på Faaborg gymnasium og VUC, filmuddannelse, NextStop med overbygningen 18Frames. Med udsigt til etablering af Campus Faaborg har Faaborg gode uddannelsesmuligheder. FFU. AOF mm. Der er gode transportmuligheder til Faaborg fra Odense, Svendborg, Nyborg og Sønderjylland.
Havnebyen Faaborg har et levende og sprudlende kultur- og foreningsliv
Middelalderbyen Faaborg har en righoldig kulturarv. Fynske malere Zartsmanns skole – gader stræder bygninger kunstværker historiske personer
Natur
Havneliv: trafik erhverv fiskeri lystbåde Øhavscenter incl. skudehavn og krydstogtskibe havnebad roklub og sejlklub restauranter events: roklub …
– og måske begynder på, hvad der lidt mere underagtigt bør skrives om Faaborg by og nærmeste omegn samt hvilke billeder/videoer, vi mener, der bør medtages

Svend har skrevet til den nye turist- manager for at få et dialogmøde men han er ikke interesseret. Torben har haft besøg af ham.
Joan arbejder videre med dagsturene.
Fælles referat udarbejdet på mødet den 20. juni 2015
Næste møde fastlagt til den ??? i FFVs mødelokale Grønnegade 69 skal reserveres