Fokusgrupper

Hvilke fokusgrupper skal vi have, hvem deltager og hvilke projekter er der gang i:

Borgertilfredshed, Branding, Bosætning:
Undervisning Joan Andreasen er tovholder
Ungdomsboliger Ninna Lund er tovholder
Kultur Joan Andreasen og Ninna Lund er tovholdere
Energi Svend Lund er tovholder mobil 2130 6116. Projekt “Sænk Havtemperaturen”
Turisme Torben Hannsen er tovholder
Tilflytter/flygtninge Torben Hansen er tovholder Svend Lund er deltager
Havnen herunder slagterigrunden
Film:
Fundraising: Ninna Lund, Svend Lund, Palle Petersen, Joan Andreasen, Frants Andreasen