Faaborg: “Program for områdefornyelse”

hej Kirstine, Trine og følgegruppe
– jeg er noget i tvivl om, hvad det er jeg kan/skal kommentere, fordi jeg kan jo læse i jeres mail, at Programmet for Områdefornyelsen allerede er sendt til politikerne. På komm. hjemmeside kan jeg godt nok finde projektet, men ikke ide-banken. Det ville være rart, om politikerne og alle vi andre kunne se hvilke ideer, der allerede er oplistet, så man ikke igen og igen kommer med de samme ideer – men den kommer vel.
men altså, her er noget af det, jeg tænkte på, da jeg gennemlæste Programmet:
– kommunalreformen mangler i opremsningen af nationale og regionale påvirkninger af Faaborg
– når nu man statistisk kan se, at Faaborg bebos af 30% ældre over 65 år, hvorfor lægges der så ikke vægt på også at fortælle, hvilke goder fornyelsen har for dem. Dette segment kunne da også opfattes som potentielle tilflyttere. Jeg er fuldstændigt klar over, at ældre ikke er fremtiden, men de kunne være nutiden og den, nutiden, er vel også værd at forholde sig til. Mange ældre klarer sig selv og mere til, der findes mange frivillige blandt dem. Alle kommuner udenfor Kbhvn. og måske også Aarhus gør jo præcis det samme: forsøger at tiltrække unge børnefamiler, hvorfor ikke prøve at være lidt anderledes og forsøge at tiltrække både børnefamilier og (rige)pensionister – udover virksomheder selvfølgelig.
– succeskriterierne for løft af Faaborg Midtby er rigtig gode, spec. at den sidst nævnte “kvaliteten af byens liv” også er med
– Under investeringsredegørelsen kunne også Minibyen, Veteranjernbanen og løftet af Langelinie incl. stranden medtages
– Torvet er slet ikke nævnt i Programmet, hvorfor? her har der netop været mange ideer og det må da være en meget vigtig “brik” i områdefornyelsen
– når nu Banegårdspladsen er nævnt som primært indsatsområde nr. 3, undrer det, at pladsen mellem Helios og Færgegården slet ikke nævnes, det område vil da også blive særdeles væsentligt at få områdefornyet. Jeg er klar over at høringsvarene ikke er offentlige endnu – og politikernes holdning derfor ikke kendes p.t., men alligevel slet ikke at nævne området
– enig med Marius i, at der i Programmet mangler en klar melding om, hvordan prioriteringen af ideer, der er medtaget i Programmet vs. dem ikke er medtaget, er foregået og hvordan borgerinddragelsen fremadrettet vil foregå og endelig, hvordan fordelingen rent økonomisk er tænkt mellem murstens-ideer og øvrige ideer
hilsen Ninna Sloth Lund

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.