Projekter

Faaborg Lokalråd sætter handling bag ordene. Vores projekter drejer sig om: byforskønnele, profilering af Faaborg, beskrive gå og cykelture på Faaborgegnen. Vi kommer til i udstrakt grad at producere filmklip af 90 sekunders varighed for foreninger, virksomheder og andre. Vi dyrker samspillet mellem hjemmesider, Facebook og YouTube.

Gå-cykel dig sejProjektet blev nr 2

Faaborg Lokalråd har eksisteret siden kommunesammenlægningen i 2007. Lokalrådet afholder en årlig generalforsamling.

Med venlig hilsen

Svend Lund mobil 2130 6116
formand for Faaborg Lokalråd

Faaborg Lokalråds Facebookgruppe

Svend Lund på YouTube

En af de seneste film