Sænk havtemperaturen

Med inspiration i vores vejr fra den 9. februar 2016. Har jeg sammenskrevet følgende.
Se udsendelsen her: vores vejr 2016-02-09, den er desværre ikke længere tilgængelig.
Energimængden i havet er pga den menneskeskabte drivhuseffekt øget med, hvad der svarer til den energi der frigives fra 2 mia. Hiroshima atombomber eller man springer en atombombe hvert sekund i 75 år.

Søren Jacobsen nævner i vores vejr en ny artikel i tidsskriftet ”Nature Climate Change”

93% i havet
Figuren viser at 93% af den menneskeskabte drivhuseffekt opsamles i havet.

halvdelen på 18 år
Figuren viser at halvdelen af stigningen er skabt på bare 18 år.

Jesper Teilgaard og Søren Jacobsen kommer ind på når energimængden i havet vokser så er der større fordampning til atmosfæren dermed stiger risikoen for at der udvikles dybere lavtryk og dermed kraftigere storme.

Biolog Lasse Fast Jensen
Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg
siger bl.a. at vi får højere højere vandstand og nyt liv i havene omkring os.

Når tundraen tør afgives der metan.

Spørgsmålene er derfor:
1. Kan vi bremse denne udvikling?
2. Hvordan skal det gøres?