Dagsorden for videokonference

Kort gennemgang af projektet