Kort præsentration af projekt Sænk Havtemperaturen

Havet er en meget, meget stor energilagertank. Det er baggrunden for Faaborg Lokalråds projekt ”Sænk havtemperaturen”
Den menneskeskabte energitilvækst over de sidste 150 år har DMI redegjort for her

Faaborg Lokalråd vil først og fremmest forsøge at gøre Faaborg til et videnscenter for små og store anlæg, der kan udnytte havets overskudsvarme til opvarmning.
Det gøres ved hjælp af varmepumpeanlæg. Vi står overfor et nyt industrieventyr på linje med vindmølle industrien. Hvad vind angår er Danmark i front. Det startede for mere end 100 år siden, i dag er der flere tusinde arbejdspladser i Danmark.
I 2. eller 3. kvartal 2018 vil vi arrangere en videokonference, hvor 50 kan deltagere (forskere, brugere, politikere og embedsmænd). Dagsorden vil afhænge af de udmeldinger, vi får fra dem, der melder sig til videokonferencen. Der kan diskuteres stort og småt om de eksisterende anlæg i Danmark.
Det første møde arrangeres i samarbejde med Informationsteknik Scandinavia A/S og Videxio, som giver optimale muligheder for at lyd og billeder transmiteres optimalt.
– Hvad det politiske angår, er det ønskeligt at få Sønderborg Kommune til at fortælle om deres 2029 målsætning om at blive CO2 neutral.
– At forskere fra SDU Sønderborg fortæller om de 2 testopstillinger, de har haft i drift i flere år.
– At Augustenborg fjernvarme fortæller om det anlæg, de måske sætter i gang igen efter en længere pause
– At FFV Faaborg ville fortælle hvorfor de ikke kunne/ville sætte et 25 millioners anlæg i gang.

– At brugere af store vamepumpeanlæg deltager
– Eventuelt andre eksperter
mm

15-03-2017