Videokonferencer

Blandt de 100 største byer er der 10 byer der har haft negativ befolkningstilvækst i 2016:
30 Haderslev -0,18 Gamle Haderslev
31 ØlstykkeStenløse -1,51
63 Struer -0,38 Struer Kajaknet
66 Grindsted -0,13
68 Humlebæk -0,15
70 Sæby -0,32
79 Skagen -0.04
90 Ebeltoft -0.09
94 Faaborg -1.13
96 Hammel -0,99
99 Skelskør -0.29
Her er oplagt emne til videokonferencer.
https://www.bolius.dk/de-stoerste-byer-i-danmark-27946/

Andre konferencer er:
De neurodegenerative sygdomme herunder Alzheimer og Parkinson

Sænk havtemperaturen

Facebook