Aktiv af natur

Klik ind her for at se brochurens side 4 og 1
Klik ind her og se annonce og plakat for “Gå dig sej”

Projektets forløb
En ugentlig gå-tur for alle 65 plus, men med specielt fokus på at få de, der er dårligt gående med på turen
Kort beskrivelse af formålet med initiativet. Hvad går det ud på, og hvad vil du/I opnå? Hvem vil få glæde af initiativet?
HVAD: etablere en ugentlig spadseretur i den smukke natur omkring Faaborg for alle 65 plus årige med specielt fokus på, at også de 65plus årige, der ikke går så godt, kan overkomme den. Turen vil være på ca. 1 time, de første ture måske lidt mere eller lidt mindre alt efter, hvordan det udvikler sig.
HVORFOR: forskning har vist, at motion kan medvirke til at muskulatur hos dårligt gående genopbygges.
Ny forskning har vist at motion også kan være med til at modvirke udvikling af demens.
En gåtur i smuk natur kan desuden give ny energi og nye kræfter. Der kan dannes netværker og ensomhed modvirkes. (Måske )Projektet kan blive model for en lignende indsats andre steder i DK, hvis det bliver en succes
Hvordan bidrager projektet til at skabe mere og bedre natur og/eller igangsætte natur- og friluftsoplevelser for andre?

HVORDAN: en beskrivelse af spadsereturen i den smukke natur i Faaborg skal ske ved hjælp af fotos og video, medens stigninger og andre mulige besværligheder, samt kalorieforbrug beskrives ved hjælp af endomondo appen. Alt samles henholdsvis i en folder og en video, der lægges på nettet på hjemmesiden
http://5600faaborg.dk/foreninger/Faaborg-lokalraad/aktiv-af-natur/.
Begge dele har dels til hensigt at give målgrupperne tryghed – at de kender turen og tror på, at de tør kaste sig ud i et forsøg – og dels at give information om projektet. Folderen vil kunne rekvireres ved telefonopkald på 6261 3373 / 2130 6116 eller på mail: ninnaogsvend@gmail.com. Dette for at tage højde for, at ikke alle fra målgruppen vil være på nettet. Folderen bliver delt ud til ÆldreSagen Faaborg, de alment praktiserende læger, hjemmeplejen, demenskoordinator, den lokale repræsentant i Ældrerådet, det sociale værested Havnestuen, Pensionistforeningen, Huset på Færgevej samt andre relevante steder. I de 3 mdr. projektet foreløbig er sat til at vare, vil der hver uge blive annonceret i Ugeavisen og Faaborg-Midtfyns hjemmeside: Det Sker. På hver ugentlige gå-tur vil der blive optaget videofilm og en af deltagerne vil bære mikrofon med henblik på at samle forløbet i en film af ca. 10 – 20 min. varighed, der skal give et varieret indtryk af forløbet.
Hvilke konkrete aktiviteter forventer du/I at gennemføre, og hvad søges der støtte til? Hvem deltager i aktiviteternes planlægning og gennemførelse?
Gåture i 13 uger en gang om ugen. Der søges penge til markedsføring af projektet dvs trykning af brochurer, plakater kontaktskemaer. Noget af materialet bliver sendt med post. Desuden skal projektet dokumenteres og synliggøres på hjemmeside, Facebook og Youtube. Hertil bruges optageudstyr med 2 mikrofoner. Den ene mikrofon til en fortæller der går fremme i feltet. Den anden mikrofon der følger kameraet til en interviewer. Det redigeres efterfølgende på computer, som vi selv har.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.