Byforskønnelse

Referat Lokalrådsmøde d. 28. april 2015

Muren er 175 m2 plus 50m2 sokkel

Torben: taler med Kenneth vedr. Maling til muren, den skal have samme farve som den har nu. Torben melder klar, når der skal males.

Palle: taler med Uffe Skovlund vedr. sponsorering af lukning af huller i muren med mørtel.
Svend får Hammer Hansen til at sponsere et banner til rullestilladset

Brainstorm vedr. ideer og input til “tilflytter”:

Svend: spørge ind til hvorfor kortet er opdelt i 4 områder når Udviklingsstrategien omhandler 3 områder/egne

Svend: på forsiden (samme side som kortet) foreslår vi, at der skrives Faaborg – egnen i stedet for Det Maritime Sydfyn

Yderligere på forsiden: gode boliger til rimelige penge, mange muligheder for uddannelse: akademiet for talentfulde unge på Faaborg gymnasium og VUC, filmuddannelse, NextStop med overbygningen 18Frames. Med udsigt til etablering af Campus Faaborg har Faaborg gode uddannelsesmuligheder. Der er gode transportmuligheder til Faaborg fra Odense, Svendborg, Nyborg og Sønderjylland.
Havnebyen Faaborg har et levende og sprudlende kultur- og foreningsliv
Middelalderbyen Faaborg har en righoldig kulturarv. Fynske malere Zartsmanns skole – gader stræder bygninger kunstværker historiske personer
Natur
Havneliv: trafik erhverv fiskeri lystbåde Øhavscenter incl. skudehavn og krydstogtskibe havnebad roklub og sejlklub restauranter events: roklub …
– og måske begynder på, hvad der lidt mere underagtigt bør skrives om Faaborg by og nærmeste omegn samt hvilke billeder/videoer, vi mener, der bør medtages

– man må formode at landsbyerne selv skriver om deres byer og egnen deromkring, ligesom Lyø har gjort

Vigtigt: Næste møde foreslås afholdt i Salen på det gamle bibliotek, fordi Svend med noget besvær har fundet ud af at booke det, men mest fordi der kan vi arbejde med stort lærred, så alle ser det samme på samme tid

Svend har allerede booket tid til os d. ?? kl. 10 – 12, svar derfor helst hurtigt om I kan komme.

Svend har skrevet til den nye turist- manager for at få et dialogmøde med ham, Ninna skriver oplæg til K. Tommerup, hvor hun uddyber hvad murstensløse projekter indeholder, samt spørger ind til såvel ”hullet” og Salens fremtid! (hvad der bliver gjort eller ikke gjort i Faaborg C, så vi er klar til projekter, når borgerbudgetterne er klar) Joan arbejder videre med dagsturene. Svend og Ninna færdiggør pressemeddelelsen

Fælles referat udarbejdet på mødet den 28. april 2015