Projektbeskrivelse

Projektbeskrivelse vedrørende ibrugtagning af

“DIREKTØRBOLIGEN ” på Slagterigrunden.

Hvad
Hvorfor
Hvem
Hvordan
* Hvornår

HVAD: Vi ønsker at etablere et aktivitetshus for voksne borgere i Faaborg og omegn.

HVORFOR: der mangler åbne mødesteder og værksteder af mange forskellige slags og hertil kommer, at mødesteder sammen med værksteder er fælleskabsudviklende:

Træværksted
Work shopaktiviteter
Udstillingsfaciliteter, in casu brøggergårdens mulige salg
Foreningernes info-platform
Kostumer, design og udlån
Atelier for malere
Film og foto
Keramik og glasfusning
Kontor til ÆldreSagen

Ikke alle arbejdsgange kan rummes i bygningen, det gælder fx brænding af glas og keramik, der til gengæld kan finde sted på Børnebilledskolen og Ungdomsskolen ( efter aftale med Oliver Streicht og Susanne Sommer).

HVEM: interessentgrupperne som består af:

Grupper og tovholdere:

Hobbyforeningen: Klement Bornebusch
Work shop-aktiviteter: Torsten Alf Jensen
Udstillinger: Peter og Jette Brock-Johansen
Foreninger: Svend Lund
Kostumer, design/ udlån: Leo og Gurli Øster
Malergrupperne : Elna Rosted
ÆldreSagen, kontor: Ninna Sloth Lund

Hertil kommer, at Lisbeth Kaare og Gerd Hansen vil bistå med at udforme en koordineringsplan og kommissorier for grupperne.

HVORDAN: en ansøgning blev sendt til FMK og projektgruppen blev inviteret af Lisbeth Sommerlund til at bese “Direktørboligen” som mulighed for en foreløbig ramme om et aktivitetshus.
Der er p.t. etableret 9 interessentgrupper med hver deres tovholder, og grupperne kan suppleres med andre interessenter, der melder sig. Alle er indstillet på, at der alene er tale om en midlertidig husning.
Mens vi afventer et endeligt svar på vores ansøgning, har en af tovholderne gennemfotograferet alle rum og trapper, mens anden tovholder har opmålt stuen og 1.sal og udfærdiget tegning over gulvarealer og skillevægge. Tegninger og fotos er offentligt tilgængelige på Facebook. Facebook-gruppen hedder “Direktørboligen”
Med målene og fotos på plads skal interessentgrupperne operationalisere anvendelsen af rummene under hensyntagen til de betingelser, Lisbeth Sommerlund har lagt ind som forudsætning for projektets gennemførsel:
– at vi arbejder med midlertidighed – at rummene er fleksible og åbne for forskellig brug – at der er en galleridel – at der samarbejdes med Børnebilledskolen og ungdomsskolen om fx ovne.

Hvornår.
Efter en midlertidig istandsættelse, og når vi har modtaget nøglekort er vi klar til at tage bygningen i brug.
Vi har søgt om 30.000 fra borgerbudget til brug ved afhjælpning af tilgængelighed , især ved bagtrappen, der synes let at forbedre.

Pva aktivitetsgruppen Joan E. Andreasen