Gå eller cykel dig sej

Projekttitel: Gå eller cykel dig sej på Faaborgegnen. Udvikle en konkurrent til Pilgrimsture og Hærvejsmarchen

Gå-cykel dig sej

Formål:
øge bosætningen samt få flere turister til Faaborgegnen

HVORFOR:
der mangler ca.2.000 borgere i FMK for at kommunen kontinuerligt kan udvikles. Turister skaber øget omsætning i forretningerne og flere overnatninger. Se videoen https://www.youtube.com/watch?v=AgcHVLe-Uo4

HVORDAN:
ved at synliggøre 20 gang- eller cykelstier på egnen og de herligheder, de repræsenterer i samarbejde med Foreninger, Lokalråd og befolkning i Horne, Haastrup, Svanninge 10.000 års vandring, Diernæs, V. Aby, Avernakø, Bjørnø (real) og Lyø.

Det gøres ved hjælp af deltagerudtalelser, foto, video og de nye markedsføringsredskaber som hjemmesider, Facebook, YouTube, SMS, e-mail, m.m.og i samarbejde med pressen og forretningslivet

Sammen med deltagerne udvikle en march, der kan konkurrere med pilgrimsmarcher og Hærvejsmarchen. Den skal tiltrække folk fra hele verden.

Hver eneste gåtur eller cykeltur beskrives med tekster krydret med billeder og videoer med stemmer fra turene. Disse ture beskrives på samme måde som deltagerne gør ved Gå dig sej projektet også for dårligt gående se her: http://5600faaborg.dk/aktiv-af-natur/gaa-dig-sej-5-gaatur-den-4-september-2015/

Turene skal også bedømmes i forhold til, hvor egnede de er for dårligt gående.
Deltagerne på turene kan også fortælle om manglende stier. Nogle mener, at der mangler rigtig mange cykelstier.
Med Endomondo applikationen beskrives hver tur på samme måde som det ses her: https://www.endomondo.com/users/22444019/workouts/581519908

Alle internetsider søgemaskineoptimeres. Prøv at søg “gå dig sej” i Google eller andre søgemaskiner, hvor metoden er anvendt. Deltagerne kan være behjælpelig med at finde de bedste søgekriterier så folk i hele verden vil få øje på vores herligheder.

På Facebook oprettes der en eller flere grupper, hvor man kan indsætte indtryk og turene oprettes som begivenheder.
Videoerne uploades til YouTube, så man kan linke til filmene, som skal være på 2 til 10 minutter, som salgsreklame spots.

HVEM:
deltagerne til cykel- og gåture rekrutteres fra lokalområderne. Det sker ved hjælp af mail til div. foreninger, lokalråd, plakater, foldere, m.m. samt annoncer i Dagspressen.

HVORNÅR:
der er meget PR! Der skal på plads inden 1. tur kan iscenesættes. Projektgruppen vil have som ønsket mål, at turene kan påbegyndes ved forårets komme

BUDGET:
Videoerne fylder meget så der er brug for en computer med en stor harddisk. Der bliver meget, der skal redigeres. Derfor er der brug for en hurtig PC med stor harddisk.
2 Der skal i alt bruges kr. 41.810 til gennemførelse af projektet ( se den vedhæftede fil)

Projektgruppen er den samme som p.t. Gennemfører projektet “gå dig sej, vi hjælper dig”.
De har følgende relevante erfaringer:
Ninna Sloth Lund, 72 år, pensioneret sygeplejerske/sundhedsplejerske, ansat SDU som projektleder på landsdækkende forskningsprojekt, BA Køn og Kultur SDU, bestyrelsesmedlem og sekretær ÆldreSagen Faaborg, bestyrelsesmedlem Faaborg Lokalråd
Svend Lund, 75 år, pensioneret radiotekniker, akademiingeniør, videreuddannelse indenfor salg, kvalitetssikring, ansat SDU som IT koordinator, for nylig 4 årig medieuddannelse på VUC, formand for Faaborg Lokalråd og Hobbyværkstedet, bestyrelsesmedlem Klokketaarnets Venner, webmaster klokketaarnet.dk og 5600Faaborg.dk, aktiv på de sociale medier
Joan Andreasen, 68 år, pensioneret lektor i dansk billedkunst og design, Master i pædagogik, arbejdet på gymnasier og seminarium, ansat SDU som konsulent i gymnasiepædagogik, bestyrelsesmedlem Faaborg Lokalråd
1 Inger Birkemose, 82 år, pensioneret handelsskolelærer, mangeårig medlem af Ældre Sagens bestyrelse med kultur og seniorbio som hovedområder, flittig forfatter af div. artikler, suppleant Faaborg Lokalråd